Alta vil ha prøveordning med leksefri skole for 5. klasse

Alta kommune vil ha en prøveordning kommende skoleår, som kan forlenges med ett år, med leksefri skole på 5. trinn ved to skoler.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres forsøk med leksefri skole i Alta. «Forsøk med leksefri skole må forankres i personale, elevråd og FAU/SU på utvalgte skoler. Oppstart ved skolestart 2022/23 og administrasjonen velger deltagerskoler», skriver administrasjonen i sin innstilling. Forslaget behandles i kommunens hovedutvalg for oppvekst og kultur i dag.

I kommunens budsjett- og økonomiplan for 2022-2025 heter det: «Prosjekt med leksefri skole som skulle igangsettes fra skoleåret 2021, er forsinket. Arbeidet med dette er nå i gang og både Rafsbotn og Bossekop har meldt sin interesse til å delta i prosjektet. Vi forventer at leksefri skole igangsettes ved en eller to skoler i skoleåret 2022/23».

I innstillingen skriver kommunen at forskning ikke gir noe entydig svar på om lekser påvirker barns læring.

LES: Ingen skoler i Arendal ville være pilotskoler for leksefri

«Ulike studier gir ulike svar, noen konkluderer med at lekser hjelper elever å lære, mens andre hevder det motsatte. Det er viktig å påpeke at selv om man prater om leksefri skole så er de fleste av den oppfatning at mindre hjemmearbeid, som lesing skal gjennomføres, i hvert fall i perioder».

Kommunen peker på at forskningsresultater fra Trondheim viser en viss skepsis blant foresatte mot leksefri skole.

«I hovedsak begrunnes dette med at leksefri skole reduserer foresattes mulighet til å følge med på og bidra til læring».

Kommunen ønsker også å gjennomføre følgeforskning i forsøket med leksefri skole, enten i regi av Universitetet i Tromsø.

LES: Leksefri gjorde elever mindre stressa

Powered by Labrador CMS