Ingen skoler i Arendal vil teste ut leksefri.

Ingen skoler i Arendal ville være pilotskoler for leksefri

Dermed skrinlegger kommunedirektøren prosjektet.

Publisert

«Kommunedirektørens stab oppvekst har kontaktet alle de kommunale skolene i Arendal kommune med tilbud om å være pilotskoler for leksefri skole. Det er ingen skoler som per dags dato ønsker å være leksefrie. Noen skoler var i utgangspunktet positive, men etter å gjennomførte undersøkelser blant personalet konkluderte de med at de ikke ønsket et slikt prosjekt.»

Det skriver kommunedirektør i Arendal, Harald Danielsen, sitt foreløpig siste saksfremlegg i saken om leksefrie skoler i kommunen.

Les også: Politikerne i Moss vil gjøre skolene leksefri – lærerne protesterer

Siden nyttår har kommunen planlagt å iverksette ett til to pilotprosjekter med leksefri skole i Arendal.

Et par skoler, deriblant Sandnes og Rykene skole, var i utgangspunktet positive til å være pilot, men undersøkelser på skolen viser at personalet ikke ønskt å delta. I oppsummeringen fra diskusjonene ved Sandnes skole heter det blant annet at de ansatte mener at "leksefrihet gir for lite mengdetrening i lesing og matematikk" og at lekser gjør at elevene lærer seg rutiner som de tar med seg senere i livet. De ansatte har riktignok også diskutert hvordan de kan bli mer leksebevisste og involvere og motivere elevene mer.

Lignende tilbakemeldinger er også kommet fra andre skoler i kommunen. Skolene har også pekt på at de ikke finner det forsvarlig for elevenes læringsutbytte å innføre leksefri skole, uten å øke timetallet for skolen.

En slik ordning vil imidlertid være kostbar. Kommunens estimater sier 22,6 millioner kroner. Og en slik budsjettutvidelse finner kommunedirektøren ikke rom for. Dermed skrinlegges prosjektet.

– Kommunedirektøren finner det ikke hensiktsmessig å pålegge noen skoler å være pilot mot skolens vilje, heter det i konklusjonen.

Powered by Labrador CMS