Mimi Bjerkestrand har blitt rektor i Bergen

I ni år var Mimi Bjerkestrand ukependler med hjemlengsel. Nå stortrives Utdanningsforbundets tidligere leder som rektor ved Slettebakken skole i Bergen.

Vi finner henne i skolegården som fredsmekler med refleksvest. Rektor Bjerkestrand har inspeksjon. Før hun tar seg tid til å snakke med Utdanning, sørger hun for å ordne opp i en gryende konflikt mellom tre elever. Etter at alle involverte er hørt, er tonen rolig og smilene på plass igjen. Meklingen lyktes og leken gjenopptas.

I ett år har Bjerkestrand vært rektor ved Slettebakken skole i Bergen. Hver morgen hilser hun på elevene på vei inn i skolegården. Hun sier navnet høyt. Målet er å lære seg hva alle 270 heter. Umulig? Slett ikke. Bjerkestrand kan de fleste navnene allerede. Selv vil hun bli hilst med «Hei, rektor!» eller «Hei, Mimi!».

- Jeg er genuint opptatt av den enkelte elev. Alle elever skal føle seg sett, sier Utdanningsforbundets tidligere leder.

Som belønning får Bjerkestrand flere «high five» fra elevene på vei inn til kontoret sitt. Det setter hun pris på.

 

Kort vei til jobb

Slik presenterer Bjerkestrand seg på Twitter: «Lærar, heier på Brann og liker utsikten fra Ulriken». Hjemlengsel førte til at hun sa fra seg ledervervet i Utdanningsforbundet til tross for at samtlige fylkeslag ønsket at hun skulle fortsette.

Bjerkestrand er utdannet førskolelærer, har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og påbygging til allmennlærer. Etter at hun ga seg som Utdanningsforbundets leder, har hun også tatt utdanningsledelse.

– Hvorfor ble det Slettebakken skole?

– Etter at jeg flyttet tilbake til Bergen, hadde jeg en samtale med min arbeidsgiver, Bergen kommune. Jeg sa fra at jeg ønsket meg en lederjobb i utdanningssektoren i Bergen. Jeg søkte, ble innkalt til intervju og fikk jobb på Slettebakken skole. Nå har jeg kort vei til jobb, sier Bjerkestrand, som bor i bydelen Landås, like nord for Slettebakken skole.

 

Språkopplæring

Slettebakken har mange minoritetsspråklige elever og er baseskole for morsmålslærere.

– Betyr det noe for deg at Slettebakken skole har en høy andel minoritetsspråklige elever?

– At Slettebakken skole er flerkulturell, ser jeg på som en bonus, sier Bjerkestrand.

– Språkopplæring er ett av skolens viktigste satsingsområder, med språkklasser på tvers av alder og språk, morsmålsopplæring og egne innføringsklasser for nyankomne, sier hun og legger til:

– Vi satser mye på å ha et godt samarbeid med alle foreldre. Skolen har leksegrupper for barn og foreldre. Et annet satsingsområde er skolemiljøet med egne trivselsledere. Og så har vi frokostklubb to dager i uka.

Fysisk aktivitet er også viktig. Egen fotballbinge er et pluss for en fotballfrelst rektor som både spiller og heier.

 

Lærernes profesjonelle frihet

Hun brenner også for en bedre skolehelsetjeneste. Rett utenfor Bjerkestrands kontor sitter konsulent Rita Torheim, som i tillegg er utdannet sykepleier.

– Hit kommer elever hvis de har skadet seg. Denne tilleggskompetansen har vi hatt stor nytte av. Det er kjekt å få vite om vi må ringe til lege eller om det er noe som går over av seg selv, sier Mimi Bjerkestrand.

– Hva har overrasket deg mest i din nye jobb?

– Jeg vet ikke om jeg er overrasket egentlig, men det må være hvor allsidig jobben er. Det er mye å sette seg inn i og svært varierte arbeidsdager. Heldigvis har jeg en fantastisk gjeng med medarbeidere som bidrar til å ivareta det faglige og profesjonelle ansvaret på en flott måte. Det gjelder både på skolen og i skolefritidsordningen (SFO). Det gir trygghet i min jobb, sier Bjerkestrand.

– Er det noe du ønsker deg?

– At lærerne får beholde den profesjonelle friheten sin, samt at de får tilbud om relevant etter- og videreutdanning. Vi trenger mer tid til samarbeid og planlegging. Dessuten må lærerne få bruke tiden sin til undervisning.

– Er det noe skolen ikke trenger?

– Karakterer på barnetrinnet, sier hun.

– Er det for mye byråkrati i skolen?

– Vi gjennomfører de testene vi er pålagt, obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver, men kommunen har ikke lagt opp til egne tester i tillegg. Noen rutiner kan sikkert forenkles, som for eksempel føring av fravær. Det tar mye av lærernes tid. Ut over det har jeg ikke funnet noe å kutte ut.

– KS vil at skoleleder skal få mer innflytelse over lærernes tid, og de ønsker også at rektor i større grad skal forhandle om lønn lokalt. Hva tenker du om det?

– Forståelsen for en slik tankegang vinner lite gehør blant lærerpersonalet. Det er god ledelse og ikke mer styring som er nødvendig. Individuelle lønnstillegg gir en kortvarig glede. I stedet kan slike systemer bidra til dårlig arbeidsmiljø.

 

Følger barnehagelærerutdanningen

Ett viktig verv har Bjerkestrand tatt på seg i tillegg til rektorjobben. Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen har fått lederskapet og er faglig forskningssekretariat for følgegruppen til den nye barnehagelærerutdanningen. Følgegruppen ledes av Mimi Bjerkestrand. Gruppa skal følge opp innføringen av barnehagelærerutdanningen (BLU) nasjonalt, gi veiledning og ha en pådriverrolle overfor lærerutdanningsinstitusjonene.

Vervet fører Bjerkestrand ut på befaring i barnehagesektoren landet rundt.

– Savner du Oslo?

– Nei, kommer det kontant fra Bjerkestrand.

– Min partner Kari og jeg er enige om at Bergen er vår by. Men jeg savner de gode kollegene mine i Utdanningsforbundet i Oslo. Og av og til savner jeg pulsen og intensiteten i forhandlingene eller i samhandlingen med politikere og representanter for andre organisasjoner.

Powered by Labrador CMS