Thom Jambak er svært overrasket over at de tillitsvalgte i organisasjonen ikke engang har hørt om at et privat konsulentselskap nå får hånd om så omfattende resultatmålinger som det Rambøll nå skal gjennomføre i de fleste videregående skolene i Norge.

Fylkene har tatt i bruk dataverktøy for resultatmåling de tillitsvalgte ikke har hørt om

– Fylkesutdanningssjefene har bestilt et stort overvåkingssystem uten å ta det opp med dem som dette skal brukes av – eller på – eller med politikerne. Våre tillitsvalgte kjenner heller ikke til dette, sier Thom Jambak i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er oppsiktsvekkende at så mange fylkeskommuner har kjøpt inn et dataverktøy med så omfattende muligheter til å ta ut data om lærere og elever uten at dette er drøftet med organisasjonene verken sentralt eller lokalt, sier Thom Jambak, som er medlem i sentralstyret i Utdanningsforbundet til Utdanning.

I går skrev utdanningsnytt.no om et nytt dataverktøy som samler inn og sammenlikner sensitiv informasjon om lærere og elever. Tormod Korpås i Utdanningsforbundet mener systemet kan brukes til å sammenlikne lærere.

Jambak mener den utstrakte bruken av innsamlet data er problematisk.

– Jeg er rystet over at bruken av dette ikke er drøftet med organisasjonene – det er et demokratisk problem. Etter hva jeg forstår, er dette bestilt av fylkesutdanningssjefene. De er administrativt tilsatte i et politisk system men har bestilt et stort overvåkingssystem uten å ta det opp med dem som dette skal brukes av – eller på – eller med politikerne.

– Jeg har til gode å se et referat eller en saksliste til et møte i fylkesutdanningssjefskollegiet. Og de tillitsvalgte er ikke engang blitt orientert om hvilke databaser Rambøll har fått tilgang til eller hva slags data skoleledere og skoleeiere nå er gitt innsyn i, sier han.

– Som medlem i sentralstyret i Utdanningsforbundet er jeg svært overrasket over at de tillitsvalgte i min organisasjon ikke engang har hørt om at et privat konsulentselskap nå får hånd om så omfattende resultatmålinger som det Rambøll nå skal gjennomføre i de fleste videregående skolene i Norge, sier han.

 

Er ikke drøftet med tillitsvalgte lokalt

– Hvordan vet du at det nye dataverktøyet ikke er blitt drøftet med tillitsvalgte lokalt?

– I går sendte jeg ut en e-postforespørsel til alle fylkeslagene i Utdanningsforbundet for å finne ut av i hvilken grad de var blitt informert på forhånd og om de eventuelt hadde blitt innkalt til drøftingsmøter. Så langt har jeg fått svar fra 13 fylkeslag, sier han og refererer resultatene.

I disse fylkene har de enten ikke hørt om det nye dataverktøyet fra Rambøll eller ikke drøftet det: Finnmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Telemark, Hedmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oppland, og Hordaland.

– De tillitsvalgte i Buskerud og Vestfold er blitt informert. Østfold og Oslo har sagt nei til systemet.

– I dag tok jeg opp denne saken på Kontaktforum for videregående skole i Utdanningsforbundet. Heller ikke der hadde de tillitsvalgte hørt om innføringen av det som kalles «Hjernen og Hjertet, sier Jambak til Utdanning.

 

Vil føre skolen i feil retning

– Hvorfor er du kritisk til at fylkeskommunene har sagt ja til Rambølls nye dataverktøy?

– Det er oppsiktsvekkende at fylkeskommunene som skoleeier mener de har behov for mer kontroll og styring enn de har i dag. Vi har fått høre stadig flere historier om lærere som mener det er en utfordring å gjøre jobben på grunn av for sterk styring, sier Jambak og legger til:

– Dette er også problematisk fordi Stortinget har vedtatt det motsatte, nemlig mindre kontroll og styring av lærere. Om dette blir brukt til mer rigid styring og til overvåking av lærere vil det føre skolen i feil retning. Det er ikke mulig å dekke hele skolens oppdrag under slike regimer som det legges opp til her. 

– Innføringen av det nye dataverktøyet har ikke blitt drøftet verken lokalt eller sentralt i Utdanningsforbundet.

 

Powered by Labrador CMS