Direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo svarer på artiklene om den tillitsbaserte ledelsen på BI. Foto: Tom-Egil Jensen

Utdanningsetatens direktør om «tillit og redelighet»

Vi er meget undrende til hvordan det kan ha seg at et beskjedent miniseminar på BI 11.november 2016, får oppmerksomhet 19.september 2017, skriver Utdanningsetatens direktør.

Utdanningsnytt hadde sist uke oppslag om et seminar om tillitbasert ledelse på BI, for snart et år siden. I en påfølgende tekst ble det påstått innblanding i faglige prioriteringer på BI.

Vi er meget undrende til hvordan det kan ha seg at et beskjedent miniseminar på BI 11.november 2016, får oppmerksomhet 19.september 2017.

Mine ledere og jeg som deltok, kritiseres for uærbødig opptreden. Slik dette fremstilles, høres det ikke bra ut, og vi forstår at mange spør oss om hva som skjedde på seminaret. Vi trives selvsagt dårlig med et rykte om at vi ikke kan oppføre oss. Vi er tross alt skolefolk. 

Mitt svar til Utdanningsnytt var at vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen som gis. I dette innlegget utdyper jeg det, og gir noen glimt fra det vi opplevde denne novemberfredagen i 2016.

Professor Bård Kuvaas var foredragsholder, hjulpet og supplert av Gunnar Østgaard, som inntil da var ukjent for oss. Utdanningsnytt opplyser at han er siviløkonom og driver sitt eget programvareselskap. Har brakt i erfaring at han ikke har tilknytning til den faglige staben på BI.

Vi var invitert med på et seminar, hvor vi i invitasjonen var oppfordret til å delta, opponerer og være aktive.

Østgaard sier til Utdanningsnytt at han aldri har opplevd maken til det han opplevde på dette seminaret. Den opplevelsen deler vi med Gunnar Østgaard. Underveis lurte vi på hva vi var med på.

Seminaret startet med at Gunnar Østgaard, plassert som møteleder ved enden av bordet, startet uten å presentere seg og befalte ett minutts stillhet i anledning av at Leonard Cohen døde kvelden før. Som erfarne seminararrangører stusset vi over starten, men vi la godviljen til og tenkte at vi lærer nok mer om tillitsbasert ledelse etter hvert.

En betydelig del av foredragene før lunsj, inneholdt udokumenterte påstander om Osloskolen, om forferdelighetene med målstyring, testregime osv. Oss bekjent har verken Kuvaas eller Østgaard forsket på Osloskolen, men de mener mye. Et par av mine folk tok i denne sekvensen ordet og etterspurte flere ganger dokumentasjon på osloeksemplene fra Kuvaas og Østgaard. Når svaret blant annet var at kilden var VG, sa min medarbeider tydelig fra om at han hadde helt andre forventninger til seriøsiteten på en vitenskapelig høyskole. Våre kritiske spørsmål ble nok oppfattet som avbrytelser i fortellingen om Osloskolen. 

Tillit var tema på seminaret. Derfor fortalte jeg professor Kuvaas om de helt ferske – og svært gode resultater om de ansattes opplevelse av en tillitsbasert kultur i Osloskolen, ifølge medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, utarbeidet av Kuvaas sin kollega Linda Lai. Kuvaas ga tydelig anerkjennelse til resultatene og medga at de vitnet ikke om tillitsunderskudd i Osloskolen.

I et påfølgende oppslag i Utdanningsnytt hevder professor Kuvaas at vi blander oss opp i hvordan han legger opp kursene sine. Han er sitert på at representanter fra Utdanningsetaten i mange år har møtt opp i klasserommet og forstyrret undervisningen.

Dette stemmer selvsagt ikke. Spesialrådgiver og tidligere rektor Kirsten Bjellaanes er vår fagkoordinator og kontaktperson mot BI for masterprogrammene og forvalter av kontrakten.

I henhold til kontrakten med BI avholdes statusmøter mellom BI og Utdanningsetaten hver halvår. Representanter for studentene deltar på møtene, og Bjellaanes må holde seg oppdatert og i blant delta på forelesninger, nettopp for å kunne være en relevant diskusjonspartner i statusmøtene.  

I Utdanningsnytt fremkommer også en antagelse om vår mulige innvirkning på en beslutning på BI om å avlyse et kurs som Kuvaas skulle holdt for masterstudentene. For ordens skyld viser vi til professor From svar til Utdanningsnytt, at kurset ble avlyst på grunn av for liten interesse fra studentene. From er leder av skolelederutdanningen på BI.

Vi har et godt samarbeid med BI om lederopplæringen; det gjelder både administrasjonen og de faglige ressursene vi har kontakt med. 

 

Les svar fra Bjørn Østgaard: Hvilken virkelighet er den virkelige?

Powered by Labrador CMS