Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2015 for å støtte opp om arbeidet med Lærerprofesjonens etiske plattform. Nå vil sentralstyret i Utdanningsforbundet at rådet skal videreføres. Foto: Paal Svendsen

– Lærerne skal fortsatt ha et profesjonsetisk råd

Sentralstyret i Utdanningsforbundet vil at Lærerprofesjonens etiske råd skal videreføres.

Publisert Sist oppdatert

Basert på erfaringer med rådet så langt, evalueringsrapporten og den organisasjonsmessige behandlingen anbefaler sentralstyret å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd, heter det i innstillingen fra sentralstyret i Utdanningsforbundet som ble klar denne uken.

Les denne! Forskere om Lærerprofesjonens etiske råd: «Lite synlige»

Fakta om
Lærerprofesjonens etiske råd

  • Opprettelsen av rådet kan sees på som ett av flere tiltak for å styrke profesjonen innenfra, i møte med krav utenfra og for å bygge tillit mellom profesjonen og samfunnet.
  • Fem medlemmer skal komme fra profesjonen og ha sitt daglige virke i utdanningsfeltet. Lederen skal i henhold til mandatet også komme fra profesjonen. Fire medlemmer skal ha annen relevant kompetanse.
  • Rådet behandler og belyser saker av prinsipiell etisk karakter, som for eksempel vurdering, læreres rolle knyttet til tildeling av statsborgerskap, taushetsplikt, ytringsfrihet, og digitalisering, personvern og karaktersetting.
  • Landsmøtet 2015 vedtok at rådet skulle evalueres før landsmøtet i 2019.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet etter Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 og at rådet skulle evalueres i forkant av landsmøtet nå i november. Hensikten med rådet er å støtte opp om arbeidet med Lærerprofesjonens etiske plattform og en etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Rådet ble opprettet etter en åpen nominasjonsprosess og hadde sitt første møte i juni 2016. Rådet behandler og belyser innkomne saker av prinsipiell etisk karakter, og legger ut ny informasjon, uttalelser, høringer og aktuelle etiske problemstillinger på rådets nettsider laereretikk.no, heter det i innstillingen fra sentralstyret i Utdanningsforbundet som ble klart denne uken.

Rådet har trengt tid til å konstituere seg og finne sin rolle og form, og dette har også påvirket innretningen på evalueringen. Medlemmene av rådet har opplevd oppstarten av rådet som utfordrende, men har en felles opplevelse av å være med på å skape noe nytt og viktig, heter det i innstillingen.

Det er Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet som har utført evalueringen av Lærerprofesjonens etiske råd. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at etableringen av rådet var et riktig, viktig og et framoverrettet initiativ – og at rådet bør videreføres og styrkes.

Alle fylkesårsmøtene har behandlet saken om Lærerprofesjonens etiske råd, og det samme har mange lokallag. 11 fylkeslag har innstilt på videreføring av rådet, to fylkeslag går til landsmøtet med en åpen innstilling, og to fylkeslag vil ikke at Lærerprofesjonens etiske råd videreføres.

Tre fylkeslag foreslår at rådet skal evalueres igjen etter kommende landsmøteperioden. Sentralstyret mener at en ny evaluering etter kort tid kan oppfattes som mangel på tillit. Det kan også redusere mulighetene for å tiltrekke seg kompetente rådsmedlemmer.

Powered by Labrador CMS