Debatten gikk om profesjonsetisk råd under det aller siste årsmøtet i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane. Foto: Marianne Ruud

Ville ha nytt navn på profesjonsetisk råd

Et flertall i fylkesstyret i Sogn og Fjordane gikk inn for å bytte navn på Lærerprofesjonens etiske råd til Utdanningsforbundets profesjonsetiske råd. Men navnebyttet ble nedstemt på årsmøtet.

Publisert

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane er samlet til årsmøte i Loen 13. til 15. mai. Til sammen 110 delegater er representert. Dette er Sogn og Fjordanes siste årsmøte før det blir sammenslåing med Hordaland til Vestland.

Ett av forslagene det ble votert over i dag, var om Lærerprofesjonens etiske råd bør videreføres, men med et nytt navn. Et flertall i fylkesstyret i Sogn og Fjordane gikk inn for å bytte navn til Utdanningsforbundets etiske råd.

- Forslaget fra flertallet i fylkesstyret handler om mer enn å endre navnet. For i dag har rådet eksterne medlemmer, mens flertallet i fylkesstyret nå går inn for at de som får plass i rådet kun skal kunne velges blant Utdanningsforbundets medlemmer, presiserer fylkeleder Steinar Strømsli.

Vara i fylkesstyret, Reidar Knapstad, redegjorde for hvorfor flertallet i fylkesstyret går inn for å endre navn og representasjon, slik at det kun skal være mulig å velge medlemmer av Utdanningsforbundet.

Hilde Kvamsås Aa i fylkesstyret støttet Knapstad. Hun sa at hun mener Utdanningsforbundet, som største lærerorganisasjon, har rygg til å bære profesjonsetisk råd alene. I alle fall nå i starten, la hun til.

 

Ville avvikle profesjonsetisk råd

Men fylkesleder Steinar Strømsli var uenig. Strømsli og mindretallet i fylkesttyret mener rådet, slik som i dag, bør ha ekstern representasjon. På sikt ønsker han at også andre lærerorganisasjoner blir representert. Strømsli mener rådet trenger mer tid på seg, også for å bli mer synlig i det offentlige rom.

Siste forslagsstiller var Vivian Frøynes Melheim fra fylkesstyret. Melheim ønsket en avvikling. Det begrunnet hun med at de tre andre lærerorganisasjonene så langt ikke har sluttet seg til Lærerprofesjonens etiske råd.

Stian Jakobsen, delegat fra Førde sa: 

Jeg har tvilt meg fram og tilbake. Jeg stemte imot opprettelsen av et profesjonsetisk råd. Nå har jeg kommet fram til at jeg mener det bør videreføres.

 

Strømsli trakk det lengste strået

Etter at årsmøtet hadde debattert de tre forslagene til vedtak, ble det votert - og forslaget til fylkesleder Steinar Strømsli om en videreføring Lærerprofesjonens etiske råd ble vedtatt med stort flertall.

I fylket som Sogn og Fjordane snart skal slå seg sammen med, Hordaland, ble det derimot flertall for avvikling av Lærerprofesjonens etiske råd, helt uten debatt.

På bakerste benk i Loen satt det derfor en litt skuffet gjest, fylkesleder i Utdanningsforbundet Hordaland, Anita Knapskog. Men hun tar vedtaket med fatning. For etter at flesteparten av fylkeslagene har stemt, ser det ut til å være et flertall for å la rådet få prøve seg litt til.

 

Fryktet sovepute eller supperåd

Reidar Knapstad minnet årsmøtet om at «Profesjonsetisk plattform» ble vedtatt på landsmøtet i 2012 uten særlig debatt. Profesjonsetisk råd, derimot har det vært debatt om helt siden landsmøtevedtaket om å opprette det i 2015.

 Sogn og Fjordane stemte imot å opprette rådet i 2015, minnet Knapstad om.

– Ved opprettelsen fryktet vi at profesjonsetisk råd skulle bli en sovepute, der etiske spørsmål ble overlatt til rådet. Vi fryktet også at vi skulle få et supperåd. Men nå har vi snudd, sa han og la til:

  Hvis vi skal se på hvordan rådet fungert, må vi også ta hensyn til rammebetingelsene. Rådet har fire møter i året. Leder er frikjøpt 20 prosent. I tillegg er leder skiftet ut i perioden. Det kan ha hatt betydning for at rådet har vært lite synlig, sa Knapstad.

Knapstad stilte også et spørsmål om det bør oppnevnes en referansegruppe. Et spørsmål det ikke ble tatt stilling til på årsmøtet.

Han la til at det er delte meninger om hva rådet har fått til, både blant tillitsvalgte i Sogn og Fjordane og i landet for øvrig. Samtidig mener han evalueringen som er gjennomført av Oslo Met - Storbyuniversitet bør få betydning for hva som skal skje med rådet videre.

 Evalueringen sier at det var riktig å opprette rådet og at det bør videreføres. De skriver også at mandatet ser greit ut, sa Knapstand.

Det opprinnelige forslaget til vedtak fra flertallet i fylkesstyret i Sogn og Fjordane lød slik:

«Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane ønsker å videreføre rådet som Utdanningsforbundets profesjonsetiske råd. Sentralstyret oppnevner medlemmer til rådet blant Utdanningsforbundets medlemmer.»

Nå tas saken videre til Utdanningsforbundets landsmøte som avholdes i november.

Powered by Labrador CMS