Oslo Met skal huse landets første masterstudenter i praktiske og estetiske fag.

Nå går startskuddet for de femårige lærerutdanningene i praktiske og estetiske fag

Satsingen er en del av strategien for å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

– I fremtiden håper vi at alle lærere innen design, kunst og håndverk vil være lektorer ute i grunnskole, videregående skole, kulturskoler og i andre pedagogiske læringsarenaer, sier Liv Klakegg Dahlin i en pressemelding fra universitetet Oslo Met.

Dahlin er leder for Institutt for estetiske fag på Fakultet for teknologi, kunst og design, hvor studentene ønskes velkommen fra neste høst.

Et femårig studietilbud vil også gis blant annet ved Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Norges Idrettshøgskole startet opp med femårig lærerutdanning i praktisk- estetisk fag (kroppsøving og idrettsfag) allerede nå i august 2021.

Les også: En mer praktisk skole?Innfør maksgrense på antall elever i Kunst og håndverk!

Mangler utdanning

Mens grunnskolelærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene frem til nå vært treårige. I juli i fjor ble det kjent at det ville bli masterutdanninger innen praktisk-estetiske fag.

Satsingen er en del av Solberg-regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. I dag har kun 45 prosent av lærerne som underviser i kunst og håndverk formell faglig kompetanse.

– De praktiske og estetiske fagene er viktige fag i skolen. Det er et problem at en del lærere mangler utdanning for å undervise i dem, uttalte daværende minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H) i fjor sommer.

Kan velge ekstrafag

Ved det nye utdanningstilbudet ved Oslo Met vil studentene få mulighet til å velge et annet undervisningsfag i løpet av studiet. På den måten vil de få større bredde i fagkompetansen.

Studentene kan velge blant annet undervisningsfag på 5. til 10. trinn, som norsk, engelsk og samfunnsfag. Dette tilbys i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen på OsloMet.

Studentene kan også velge andre estetiske undervisningsfag innen medier og kommunikasjon eller drama og teater. Dette gir kompetanse inn mot valgfag på ungdomsskolen og videregående skole.

Powered by Labrador CMS