– At lærere kan bli mobbet elevene, burde helt klart ha vært mer oppe i dagen på lærerutdanningen, sier Anne-Lise Sæteren ved lærerutdanningen ved NTNU i Trondheim. Ill.foto: Kristian Ridder-Nielsen

Mobbing av lærere ikke tema i lærerutdanningene

– Lærere som blir mobbet av sine elever, er ikke et nytt fenomen, men det blir snakket altfor lite om det i utdanningen, sier lærerutdanner Anne-Lise Sæteren.

Publisert

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk Anne-Lise Sæteren underviser kommende lærere ved lærerutdanningen ved NTNU i Trondheim.

– Lærerrollen og mobbing står jo på pensum, men da med litt annet fokus enn at en kan bli mobbet av sine elever. Det burde helt klart ha vært mer oppe i dagen også på lærerutdanningen. Jeg håper vi får mer forskning på temaet og litteratur vi kan bruke i undervisningen, sier Sæteren.

Hun tror mange som opplever negative hendelser, tenker at det kan være de selv som har gjort noe.

 

Om å varsle 

De har blant annet snakket om det å varsle om kritikkverdige forhold og hatt lektor Simon Malkenes på besøk. Malkenes varslet om hvordan han opplevde undervisningssituasjonen på en skole i Oslo og har blant annet skrevet bok om dette.

– Mange lærere tenker først på elevene. Når noen plager andre, kan det være et uttrykk for at det er noe som er ugreit i eget liv. Vi skal ikke glemme de som gjør det, men lærere som opplever slike ting må få støtte, en skal ikke stå alene i en slik situasjon, sier Sæteren.

Lærer Kjærsti Floden fra Trysil ble mobbet av sine elever i en årrekke, hun følte hun fikk lite støtte av ledelsen.

 

Ledelsesansvar

Det er lederne som har ansvaret for å ordne opp og støtte lærerne i slike situasjoner, og Sæteren tenker at ansvaret ligger hos skoleleder og skoleeier når det kommer til hvordan en skal håndtere situasjoner der en lærer blir mobbet eller krenket på andre måter av sine elever.

– Vi må ta dette på alvor. Den som utsettes for dette, må få hjelp. Det vil være en dørstokkmil å fortelle om at elever mobber en lærer, så han eller hun som sier ifra, må få støtte fra ledelse og kollegaer.

– Åpenhet om at dette kan skje og at det skjer er viktig. Skal en få bukt med dette, må en diskutere hva en kan gjøre. Studentene bør i større grad forberedes på at dette kan skje, sier Anne-Lise Sæteren.

 

Nyutdannede ikke forberedt på mobbing

Leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Frank Aleksander Bræin, tror ikke kommende lærere er godt nok forberedt på at de kan bli mobbet av sine elever.

– Det tror jeg nok ikke. Inntrykket vårt er at dette i liten grad blir tematisert i utdanningene våre. Desto viktigere blir det at de nyutdanna lærerne får en veileder de første årene i yrket, sier Frank Aleksander Bræin.   

 – Vet en nyutdannet lærer hvem han skal gå til hvis han ikke mestrer klasseledelsen?

– Det blir nok i stor grad opp til den enkelte skole å følge opp de nyutdanna og sørge for at de vet hvor de kan gå. Her mener vi det er viktig at skolene har gode veiledningsordninger som gjør at de nyutdanna ikke skal måtte stå i slike situasjoner alene. Da er det viktig med gode rammer.

 

Nederlag å bli mobbet

Forsker Grete Sørensen Vaaland tror at det kan føles som et nederlag å bli mobbet av sine elever og at noen lærere kan føle seg alene. Det å ta opp at en blir mobbet, tror også Frank Aleksander Bræin er vanskelig.

 – Er dette et tema det snakkes nok om?

– Nei, absolutt ikke. Det sier oss at profesjonsfagene og pedagogikken burde få større plass i lærerutdanningene. For hvilke redskaper er det vi får med oss når vi skal ut å møte den komplekse lærerhverdagen og de sammensatte klassemiljøene? Elever som mobber, gjør det sjelden ut av det blå. Hvilke verktøy har da vi som lærere til å analysere disse mekanismene? spør lederen av Pedagogstudentene.

 

Praksisperioder

 – Når pedagogstudenter har praksis, er dette noe praksislærere snakker med studentene om?

– Det er veldig tilfeldig, både opp mot de klassene studentene er i og hvilke praksislærere en blir veiledet av. Mye avhenger av kontekst og den hverdagen studentene møter her og nå. På godt og vondt.

– Vi har også hørt om lærere som har fått foreldrene mot seg og at de blir hengt ut i sosiale medier. Hvordan bør en seg som lærer i barnehage eller skole forholde seg hvis så har skjedd?

– Her bør barnehagene og skolene ta større ansvar overfor den enkelte lærer. Det er ikke nødvendigvis enkeltlæreren som i disse tilfellene skal stå løpet ut alene. Det er avgjørende å ha et system som funker, og gode ledere som tør å stå i det sammen, sier Frank Aleksander Bræin. 

 

Powered by Labrador CMS