- Det er krevende å lede klasser der alle med spesielle behov er til stede, sier rektor Ronnie Maas Pedersen. Foto: Øystein Ingebrigtsen/Lofotposten

Prøver ut to-lærersystem for å få ned spesialundervisningen

Ved Svolvær skole har elevene i 1. og 2. klasse to lærere i alle fag. I tillegg har 3., 4. og ungdomstrinnet to lærere i kjernefagene. Men innføringen av den nye ordningen har kostet mer enn planlagt, og ikke alle lærerne er like fornøyde.

Publisert Sist oppdatert

Skolen som ligger i Vågan kommune i Lofoten er en 1 til 10 skole med om lag 550 elever. Andelen elever med spesialundervisning har vært på 15 prosent. Skolen har også hatt flere episoder med vold. Fra og med i høst startet de opp et toårig prøveprosjekt med to lærere på flere trinn for å få ned bruken av spesialundervisning og sette inn innsatsen tidligere.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Krevende å lede klassene

Rektor ved skolen er Ronnie Maas Pedersen. Han mente det var mulig å innføre ordningen uten tilførsel av ekstra midler.

– Da vi planla for et år siden så det ut som vi hadde ressurser nok til å få det til, men ting har endret seg i løpe av året. Så vi ba om 480 000 kroner i ekstrabevilgninger, sier Pedersen.

– Hvordan er det mulig å få til to lærere i klassen uten ekstra ressurser?

– I dialog med foreldre og PPT fikk vi skrevet om enkeltvedtak på elever, sånn at vi kunne bruke ressursene annerledes. For eksempel kan det være et elever som har hatt en til en undervisning, nå er inne i klasse og den lærerressursen brukes i klassen. I tillegg har vi vekslet inn assistenter til lærere, forklarer rektoren.

– Vil det si at dere sier fra dere en assistent og får en lærer i stede?

– Ja,på en måte, men jeg får ikke en hel lærer for en assistent. Men ved å gjøre det sånn, så får vi nesten kabalen til å gå opp med to lærere på de trinnene vi prioriterer.

Det skal nå hele tiden være to pedagoger i alle fag hos første og andre klasse. Tredje og fjerdeklasse skal ha to lærere i norsk, engelsk og matte.

Opplegget de prøver ut er etter modell fra Dovre, der de også satte inn flere lærere i klasserommene for å få ned bruken av spesialundervisning. Høsten 2011 innførte skolene i Dovre den nye modellen: To lærere i store deler av undervisningen, tidlig innsats, kompetanseheving blant lærerne og flere forskningsbaserte undervisningsopplegg. Andelen elever med spesialundervisning ble halvert på bare ett år og har siden ligget på under fem prosent.

Radiatorlærer

De to læreren som jobber sammen, er begge ansvarlige for å legge opp undervisningen og gjennomføre denne.

– Vi skal ikke ha en "radiatorlærer" og en som har ansvaret. Ofte kan det bli sånn at en lærer står for undervisningen, mens den andre venter til det blir tid for å gå rundt å følger opp den enkelte elev.

Selv om rektoren er positiv til effekten av modellen politikerne enstemmig har innført, er det også krevende å få kabalen til å gå opp.

– Vi er ikke helt i mål enda, men vi er på god vei. Spesielt på første og andre trinn er vi brukbart og godt dekt, men det gjenstår enda litt på tredje og fjerde trinn.

Pedersen understreker også at han stor tro på faglærte pedagoger i klasserommet. Antall assistenter de siste årene har gått ned fra 22 til 12.

Krevende

Alle lærerne ved skolen har godkjent lærerutdanning og var i utgangspunktet positive til å prøve ut modellen med to lærere i klasserommet.

– Men det er krevende å lede klasser der alle med spesielle behov er til stede. Vi gir jo noe spesialundervisning også nå, men målet er å få det ytterligere ned, sier Pedersen.

Svolvær skole har hatt en del uro og vold, i tillegg til at de har hatt mange elever som trenger spesialundervisning.

– Jeg har stor tro på denne modellen og tror at vi vil se en ønsket effekt etter hvert. Men jeg skjønner at lærerne synes det er krevende i starten, sier rektor ved Svolvær skole.

– aMindre ressurser på høyere trinn

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Robert Harjo, er kritisk til at skolen ikke har fått penger med på lasset til å innføre modellen.

– Enhver omorganisering er utfordrende. For oss er dette spesielt utfordrende fordi vi ikke er tilført en eneste ekstra krone. Det er ikke tilført én ekstra hjemmel for å innføre den nye modellen, sier Harjo til Lofotposten.

Ifølge Harjo betyr det at flere klassetrinn nå har mistet ressurser for å kunne innføre to-lærersystemet.

– Det har skjedd enten i form av lærerstilling eller assistentstillinger. Vi merker at det er mindre ressurser til femte og sjuende klasse. Det er veldig krevende, sier Harjo.

Han understreker også at det både er positive og negative synspunkter blant lærerne.

Powered by Labrador CMS