83 prosent av skolene er i mål med lærernormen på småskoletrinnet, men det gjenstår fortsatt en del - spesielt i storkommunene.

Norske skoler mangler 500 årsverk for å oppfylle lærernormen

Mer enn åtte av ti norske skoler oppfyller nå lærernormen som ble vedtatt i 2017. Men de større kommunene har fortsatt et stykke igjen.

Antallet lærerårsverk til ordinær undervisning i grunnskolen har økt med 234 i 2020, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Dermed er totalt 83 prosent av skolene i mål med lærernormen på småskoletrinnet. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er andelen 93 og 88 prosent.

I pressemeldingen heter det at antallet årsverk i grunnskolen har økt med 2.400 siden skoleåret 2017/2018. Det mangler imidlertid fortsatt 500 årsverk hvis man skal komme i mål.

Verst for de største

Lærernormen, som ble vedtatt som en del av budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF i 2017, innebærer at det er en øvre grense på hvor mange elever det kan være per lærer. Den er på 15 elever per lærer fra 1.–4. trinn og 20 elever per lærer fra 5.–10. trinn.

Les denne: Drammen er eneste storkommune som kom helt i mål med lærernormen etter to år

19 prosent. av de offentlige grunnskolene har behov for flere årsverk for å oppfylle normen. Verst står det til i de store kommunene med over 20.000 innbyggere. Her trenger man 400 årsverk.

– Lærernormen sikrer flere lærere til å se hvert enkelt barn og gi opplæring tilpasset den enkelte, og nå ser vi resultater av denne. Jeg forventer at alle kommuner jobber med mål om å øke lærertettheten slik at normen oppfylles i hele landet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Mindre enn en halv stilling igjen for mange

Regjeringen fryktet lenge at de ville måtte bruke flere ukvalifiserte lærere på grunn av lærernormen, men skriver at antallet undervisningstimer gitt av slike lærere har falt fra 4,2 prosent til 3,6 prosent.

Les denne: Slik kan du bruke dataspill i undervisningen

I tillegg er det mange skoler som mangler ett eller et halvt årsverk for å komme i mål. Ti prosent av skolene på småskoletrinnet trenger mindre enn en halv lærerstilling til før de har oppfylt lærernormen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS