Leder i Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen, hilser på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med Pedagogstudentenes landsmøte i fjor. Nå har Pedagogstudentene fått gjennomslag i en av sine viktigste kampsaker. Foto: Fred Harald Nilssen.

Staten skal presse kommunene til bedre veiledning av nyutdannede lærere

Stortinget har nå vedtatt at det blir laget nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere. Kunnskapsministeren vil innkalle partene til møte for å sette i gang arbeidet.

Publisert

Tidligere i februar ble det kjent at en samlet utdanningskomité på Stortinget ville be regjeringen utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Torsdag ble det vedtatt i Stortinget.

– Det er ikke godt nok at bare seks av ti nyutdannede lærere sier de får eller har fått veiledning, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) under stortingsbehandlingen torsdag. Han er glad for at alle partiene stiller seg bak ønsket om en bedre veiledningsordning.

 

Fortsatt kommunalt ansvar

Utdanningskomiteen kom med følgende anbefaling som også ble vedtatt: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

– Jeg mener det er et fornuftig formulert vedtak. Det må fortsatt ligge et ansvar i kommunene, for staten kan ikke ta over arbeidsgiveransvaret selv om en kommune gjør en dårlig jobb, sa Røe Isaksen.

Han var positiv til at nasjonale rammer skal sørge for at en veiledningsordning ikke alene er opp til kommunene, og at det skal sikre at det blir noe alle nyutdannede lærere får ta del i.

– Det første jeg vil gjøre er å innkalle partene til et møte. Det vil også inkludere Pedagogstudentene, avsluttet kunnskapsministeren.

 

Feirer med kake

En bedre veiledningsordning for nyutdannede har vært en kampsak for Pedagogstudentene i flere år. Da innstillingen fra Utdanningskomiteen ble kjent, sa Pedagogstudentenes leder, Silje Marie Bentzen, at det vil være med å sikre at flere nyutdannede lærere blir i jobben. Hun mente også det vil legge press på kommunene.

– Fastsatte nasjonale rammer vil gi økt press på gjennomføring fra de ulike partene, også kommunene. Så vi tar det som en selvfølge at kommunene vil følge opp dette på en mye bedre måte framover enn det som gjøres på mange steder i dag, sa Bentzen.

Torsdag feiret de Stortingets vedtak med kake sammen med utdanningskomiteen. 

Foto: Pedagogstudentene.

Powered by Labrador CMS