Ved Bratsberg skole utenfor Trondheim bruke de fargekoding av elevene for å unngå at det blir negativ prat om elevene blant lærerne. Foto: Google maps

Bruker fargekoder på elever for å unngå baksnakking blant lærere

50 prosent av lærerne i skolen har mislikt en elev, viser en ny undersøkelse. Her kan du lese hva skoleledere mener kan gjøres for å sikre at det ikke blir mye negativitet blant lærere om enkeltelever.

Publisert

Tirsdag publiserte Utdanningsnytt.no resultatene fra en undersøkelse gjort blant lærere og barnehagelærere. 50 prosent av lærerne i skolen har mislikt en elev, viser undersøkelsen som er utført av Opinion på oppdrag fra bladene Utdanning, Yrke og Første steg.

  • 466 lærere i barnehage og skole deltok i undersøkelsen.
  • 3 av 10 av dem som jobber i barnehage, har mislikt et barn i jobbsammenheng.
  • 46 prosent har hatt et favorittbarn i barnehagen.
  • 50 prosent av lærerne i skolen har mislikt en elev.
  • 4 av 10 lærere har hatt en yndlingselev.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Utdanning, Yrke og Første Steg.

 

 

Fargekode for elevene

Rektor Jorunn Løvlie Langø ved Bratsberg skole utenfor Trondheim, sier hun er svært streng når det gjelder ordbruken blant lærere om elever.

– Det er ikke lov å bruke ord som «liker ikke» eller «misliker». Jeg aksepterer ikke slik negativ omtale av elever, og forventer at personalet håndterer slike utfordringer på en profesjonell måte. Men lærere kan gjerne ta opp problemer med relasjonen de har til enkelte elever, sier Langø til Utdanning.

Skolen har et eget system for å sørge for at alle elever får oppfølging av lærere som har et godt forhold til dem.

Hver elev får en fargekode med tanke på hvilken relasjon en gitt lærer har til eleven. Hvis mange lærere har en god relasjon til eleven, er det mange grønne merker bak eleven. Og mange røde merker hvis mange lærere har en mer utfordrende relasjon til eleven, forteller Langø.

– Hvis en elev har mange røde merker bak seg i listen, har vi en jobb å gjøre, og sørger for at barnet får oppfølging av lærere som har et bedre forhold til eleven, sier hun, og legger til:

–  Det er viktig å huske på at den første som merker det hvis læreren kanskje ikke har så høye tanker om vedkommende, er eleven selv. Det er de voksnes ansvar å jobbe hardt for at alle elever trives, sier Langø.

 

– Eleven er ikke et problem

Mangeårig skoleleder og nåværende tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Else Ravn, sier hun har opplevd på personalrommet at lærere snakker negativt om enkeltelever.

– Det vil jo ofte være elever man ikke har noen kjemi med, og andre som har en adferd som er problematisk. Men det blir helt feil å se på eleven som et problem, sier Ravn til Utdanning.

Ravn har mange års erfaring som skoleleder i Bærum kommune, og har nå permisjon for å jobbe som organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundets fylkeslag i Akershus.

Ravn sier at eksemplene hun trekker frem, er enkeltepisoder spredt ut over flere år.

 

Dette bør du gjøre som skoleleder

– Hva kan skoleledere gjøre når lærere sier de misliker en elev?

– Jeg tenker det er viktig at det blir en konstruktiv ramme rundt det, hvor skolelederen prøver å få finne ut hvorfor læreren misliker eleven. Og finner ut hvordan læreren kan hjelpe eleven, sier Ravn.

Tre av fire i Opinons undersøkelse for fagbladene Utdanning, Første steg og Yrke sier de har snakket med en annen lærer om eleven de ikke liker.

– Hvor stor er risikoen for at personalrommet blir et «luftested» for lærerne, hvor de kanskje kan få forsterket sitt negative inntrykk av en elev?

– Det må være en kultur for at man kan snakke om slike spørsmål, men det er viktig at det så fort som mulig blir en konstruktiv ramme rundt det, sier Ravn.

– Hvor stort tabu er det å si på lærerværelset at man ikke liker en elev?

– Jeg opplever det kanskje ikke som et tabu. Samtidig er det kanskje tilfellene man ikke hører som skoleleder, som er tabu å si som lærer, sier Ravn til Utdanningsnytt.no.

Powered by Labrador CMS