Streikende i Oslo under en streikemarkering utenfor Oslo rådhus.

Datoene for høstens nemnder i lønnsoppgjøret er klare

Streikene i KS og Oslo ble avsluttet etter en drøy uke før sommeren. Nå er datoene for høstens nemnder klare.

Publisert Sist oppdatert

I starten av juni måtte streikene i Oslo kommune og KS avsluttes etter bare en drøy uke da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Nå er datoene for høstens nemnder klare.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom KS og Unio vil skje den 16. september. Kjennelsen vil foreligge samme uke.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom Oslo kommune og Unio vil være den 27. september.

Les også: Den måten KS og regjeringa handla på ved Unio-streiken 2021, er et angrep på selve velferdsstaten

– En politisk skandale

Da nyheten om tvungen lønnsnemnd kom i juni skapte det store reaksjoner blant lærere og også opposisjonspolitikere på Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var kjapt ute med å meddele at de ville stemme nei i Stortinget.

– Etter at lærere, barnehageansatte, helsefagarbeidere og sykepleiere i over et år har stått i front for å håndtere pandemien, er det en politisk skandale at det eneste de får i retur fra stortingsflertallet er tvungen lønnsnemnd, uttalte Moxnes.

Rødt fikk støtte av både Miljøpartiet de Grønne og SV, men den 14. juni stemte Stortingsflertallet for tvungen lønnsnemnd.

Les også: Forsker: – Tvungen lønnsnemnd må endres hvis offentlig ansatte skal få reell streikerett

2,8 prosent er trolig resultat

Tvungen lønnsnemnd innebærer at det nå er opp til Rikslønnsnemnda å avgjøre det endelige utfallet av lønnsoppgjøret i kroner og øre.

Kristine Nergaard, forskningskoordinator hos Fafo, sa til Utdanningsnytt i juni at Unio-medlemmene kan forvente at de da ender opp med tariffavtalen de tre andre forbundene LO kommune, YS kommune og Akademikerne godtok før Unio brøt forhandlingene med KS. Det tilbudet er på 2,8 prosent reallønnsvekst.

– Men det er ingen garanti for det. Rikslønnsnemnda kan beslutte noe annet. Men hvis de gjør noe annet, så endrer de praksis fra tidligere, sa Nergaard.

Ifølge Utdanningsforbundets hjemmesider kan partene komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedlønnsoppgjøret våren 2022.

Spekter-resultat i august

I midten av juni ble også streiken i Spekter avblåst – med her ble Unio og Spekter enige om å løse tvisten ved frivillig nemnd med annen sammensetning enn Rikslønnsnemnda.

Ifølge Utdanningsforbundets hjemmesider får nemnda sju medlemmer, hvorav tre nøytrale og to fra hver av partene.

Nemndas tre nøytrale medlemmer blir Liv Synnøve Taraldsrud, Ådne Cappelen og Eirik Akerlie. Fra Unio møter Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingsleder i Unio Spekter, og Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio. Fra Spekter møter direktør/sjeføkonom Stein Gjerding og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august.

Powered by Labrador CMS