Kurs for lærere i kunst og håndverk

Nå blir det femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Elever undervises i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag av lærere uten faglig fordypning i faget. Nå skal en ny masterutdanning sørge for et kompetanseløft i disse fagene.

Publisert

– De praktiske og estetiske fagene er viktige fag i skolen. Det er et problem at en del lærere mangler utdanning for å undervise i dem. Regjeringen ønsker at alle elever i skolen skal møte lærere med kompetanse i fagene de underviser i, og en ny masterutdanning for lærere i praktiske og estetiske fag skal bidra til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Mens grunnskolelærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene frem til nå vært treårige. Men nå kommer en ny masterutdanning også for praktiske og estetiske fag.

Masterfaget i utdanningen skal være enten dans, design, kunst og håndverk, drama og teater, kroppsøving og idrettsfag, mat og helse eller musikk.

– Dette er fag som både gir viktig kunnskap og gode ferdigheter, og som bidrar i skolens dannelsesoppdrag. I et folkehelseperspektiv er de uunnværlige. Derfor må vi også her ha høyt kvalifiserte lærere. Å løfte utdanningen til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen, sier Asheim.

I dag gjøres i undervisningen i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag i skolen i over halvparten av tilfellene av lærere uten faglig fordypning i faget.

Les også: Eksamen i kroppsøving kan gi faget økt anerkjennelse

Kompetanseheving

Den nye utdanningen skal implementeres gradvis fra 2021. Allerede i år deler Kunnskapsdepartementet ut 5 millioner til institusjoner som trenger å øke kompetansen for å kunne tilby utdanningen. I 2021 og 2022 er det avsatt ytterligere 2,5 millioner årlig til dette.

Arbeidet med den nye masterutdanningen er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen.

"Den nye rammeplanen skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en integrert og profesjonsrettet lærerutdanning av høy kvalitet, i praktiske og estetiske fag", heter det i pressemeldingen fra departementet.

Leder av Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, sier til khrono.no at det er positivt at regjeringen satser på de praktisk-estetiske fagene, og at de har gitt tid til innfasingen. Hun er også glad for at det er satt av penger.

— Men lærerutdanningene som helhet er underfinansiert. Det følger ikke alltid med finansiering når utdanningen gjøres om til masterutdanninger. Det er viktig at man følger opp med midler, både til innfasing og til det arbeidet som må legges ned med å starte opp utdanningene, sier Klungtveit.

Les også: Gjør barna trygge med drama som eget fag i grunnskolen

Anbefalt av utvalg

Den nye rammeplanen bygger på anbefalingene som et utvalg oppnevnt av KD la frem i 2019. Det samme utvalget har nå levert en ny rapport hvor de har gjort en gjennomgang av arbeidet med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Estetiske læringsprosesser bygger på at det er en estetisk dimensjon i alle skolefag. Det å ta i bruk alle sanser i skapende arbeid, kan bidra til god læring i alle fag.

– Måten man jobber med estetiske fag i skolen kan overføres til andre fag. Dette har betydning både for elevenes læring og for inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer. Derfor er det viktig at lærerstudentene lærer å bruke estetiske uttrykksformer, arbeidsmåter og metoder, slik det er lagt opp til grunnskolelærerutdanningen, sier Asheim i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS