Høyres politikere mener at alle barnehager, også offentlige, må kunne sette sin egen kostpris.

Høyre-politikere vil fjerne maksprisen på mat i kommunale Oslo-barnehager

Mehmet Kaan Inan (H) og Elisabeth Rye-Florentz (H) vil at det skal være opp til den enkelte barnehage, i samråd med foresatte, å bestemme hva man skal ta i kostpris.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag behandler Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo et privat forslag fra Høyre-representantene Mehmet Kaan Inan og Elisabeth Rye-Florentz.

Forslaget ble første gang fremmet i fjor høst. Da i forbindelse med at byrådet Oslo ville teste lik makspris for kostpenger i kommunale og private barnehager. Det initiativet ble imidlertid avvist av Utdanningsdirektoratet.

Nå fremmer Høyre-politikerne forslaget igjen. De ønsker kravet om et makstak på mat i kommunale barnehager i Oslo oppheves. I stedet skal det være opp til hver enkelt barnehage i samråd med foreldre, hva kostprisen skal være.

I tillegg ønsker de at barn fra lavinntektsfamilier skal få dekket hele eller deler av kostprisen til barnehagen, blant annet etter modell fra Bærum kommune.

– Vi mener at barn i barnehage fortjener bedre mat enn det de får i de kommunale barnehagene i Oslo i dag. Næringsrike og varme måltider er viktig i barnehagen, rett og slett fordi det er der barnet tilbringer mest tid i løpet av en dag. Vi vil gi alle barnehager i Oslo, både de private og de kommunale, muligheten til å velge makspris selv i dialog med foreldrene. I tillegg ønsker vi at kommunen skal subsidiere eller dekke kostprisen for mat dersom den blir for høy for familier med lave inntekter, sa Mehmet Kaan Inan til Utdanningsnytt i fjor høst.

Les også: Mat i barnehagen er for dyrt og for dårlig - ber politikerne stanse prosjektet

Store prisforskjeller

I de kommunale barnehagene i Oslo er kostprisen i dag på 185 kroner i måneden per barn.

I 2020 var snittet i de kommunale barnehagene i Oslo på 170 kroner i måneden per barn, mens snittet i de private barnehagene lå på 346 kroner i måneden per barn. Det viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Ifølge en artikkel i Nettavisen fra tidligere i år tar den dyreste private barnehagen i Oslo 1107 kroner i måneden per barn. Men bare 16 private barnehager har en kostpris på mer enn 600 kroner i måneden per barn.

– Hvert år viser foreldreundersøkelsen i barnehagen, at foreldre i private barnehager er mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Dette inkluderer også mattilbudet, og resultatene viser at det legges ned mye godt arbeid i private barnehager, heter det i forslaget fra Inan og Rye-Florentz.

– Mat og måltid er viktig for barnas trivsel og læring i barnehagen. Felles mataktiviteter i barnehagen bidrar til å skape gode spisevaner, er sosialt inkluderende, og øker barnas bevissthet rundt egen mat og helse. Det er en stor verdi for samfunnet at barnehagene retter fokus på og etablerer et sunt og ernæringsrikt mattilbud til barn, skriver de.

Over 300 har signert opprop

I det samme utvalgsmøtet skal også politikerne ta stilling til et innbyggerforslag om å øke kostprisen i kommunale barnehager.

«Når det gjelder tilbudet om matservering og ernæring i Oslo sine barnehager er skjevhetene store. De private kan selv bestemme kostøret, imens de kommunale har en fastsatt strupet makspris på kostøre på 185kr mnd», heter det i innbyggerforslaget, som har fått over 300 underskrifter på Minsak.no.

Powered by Labrador CMS