Oslo kommune får ikke teste ut lik kostpris i kommunale og private barnehager

I sitt avslag skriver Utdanningsdirektoratet at det ikke er hjemmel i forskriften til barnehageloven. Men byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gir seg ikke. Nå ber hun regjeringskameratene Støre og Vedum om økt handlingsrom.

Publisert Sist oppdatert

I sitt avslag skriver Utdanningsdirektoratet at det ikke er hjemmel i barnehageloven for å innvilge forsøkssøknaden fra Oslo kommune. Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) håper nå på støtte fra regjeringen.

Den 29. september sendte Oslo kommune en søknad til Utdanningsdirektoratet om å få starte forsøk med lik makspris for kostpenger i kommunale og private barnehager. Begrunnelsen var et løfte i byrådsplattformen for 2019-2023 om å søke staten om forsøk.

Avslaget fra Utdanningsdirektoratet kom 7. oktober.

Byrådet begrunner søknaden med at de ønsker å redusere sosiale forskjeller i Oslo. De mener det blant annet kan gjøres gjennom å hindre at det blir for store forskjeller i foreldrebetaling.

– Jeg oppfatter at den nye regjeringen er tilhengere av like rammer for alle, i ulike geografiske områder. Derfor sender jeg nå en tydelig oppfordring til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, om å gi kommunene handlingsrom slik at vi kan få et likt utgangspunkt for barn i alle barnehager, sier Thorkildsen til Utdanningsnytt.

Forskrifter stopper Oslo-forsøket

Ifølge avslaget fra Utdanningsdirektoratet, så er det forskriftene til barnehageloven som setter en stopper for Oslo kommunes ønske om å starte forsøk.

Utdanningsdirektoratet skriver i sitt avslag at kostpenger i barnehagen reguleres av forskriften til barnehagelovens paragraf 20. Den omhandler foreldrebetaling i barnehager. I forskriften står det at betaling for kost kan komme i tillegg til maksimalgrensen for foreldrebetaling.

– Det er trist at det ikke gis hjemmel i forskriften til barnehageloven, slik at vi kunne få prøvd ut lik kostpris i kommunale og private barnehager. Ingen bør utestenges fra barnehagen på grunn av for høy pris på mattilbudet, sier byråden og legger til:

– Vår mening er at alle barn bør få sunne måltider basert på gode råvarer og jeg ser gjerne at så mye som mulig kommer fra den norske bonden, sier Thorkildsen med klare hint til Senterpartiet.

Hun legger til at hun håper at den nye regjeringen er mer opptatt av likhet enn den regjeringen som nå har søkt om avskjed fordi de tapte valget.

Powered by Labrador CMS