Regjeringen åpner for bruk av munnbind på videregående skoler

I en ny smittevernveileder for videregående skoler åpnes det for at skoleeier og lokale helsemyndigheter kan vurdere bruk av munnbind utenfor undervisning.

Publisert Sist oppdatert

Tiltaket skal være et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har sistnevnte fått en egen veileder.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utformet veilederen.

Les også: VGS-elever i Vestland tester seg selv for korona

Endringer og oppdateringer i ny smittevernveileder som vil gjelde fra 12. april 2021:

  • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus.
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
  • Tydeligere råd om nærkontakter slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale
  • Voksenopplæringen har fått egen omtale
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen
  • Skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort

Munnbind anbefales, men ikke i undervisningssituasjonen

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby i pressemeldingen.

Departementet understreker at munnbind ikke skal være en erstatning for å holde avstand og at det er frivillig å bruke munnbind. Det står videre at munnbind bør deles ut gratis til elevene. Disse utgiftene kan kommunene få kompenserte som merutgifter knyttet til korona.

Begrense kontakt mellom ansatte

Skolene oppfordres også til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Det anbefales at møter er digitale og at det hjemmekontor tas i bruk for oppgaver som ikke må utføres på skolen i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

Den nye veilederen trer i kraft 12. april.

Powered by Labrador CMS