Kampen skole i Stavanger har fått oppgradert skolegården, men størrelsen er den samme. Skolen er en klassisk byskole med bygg i hesteskoform rundt en nokså liten skolegård.

Små skolegårder gir utfordringer med smittevern

Mange byskoler har trangt med uteplass til å håndtere smittevernreglene. Rektorer er skeptiske til hvordan det skal gå om også resten av barnetrinnet skal tilbake på skolen.

Publisert

En rekke byskoler har små skolegårder, noe som byr på utfordringer med de nye smittevernreglene.

Kampen skole i Stavanger har trangt med plass på uteområdet. Rektor Anne Kirsti Drivdal Grytten sier de organiserer trinnene med ulike tider for friminutt, og at de også vil ta i bruk friområder rett ved skolen. Uteområdene vil bli delt inn i forskjellige soner som elevgruppene skal holde seg i.

– Disse utesonene blir ikke store, men vi håper det fungerer at elevene kan holde seg til sonene, sier Grytten.

Hun sier de har spredt elevgruppene, de såkalte kohortene, over de fleste tilgjengelige rom på skolen.

– Hvordan vil det bli om alle elevene skal vende tilbake?

– Da vil det bli nesten dobbelt så mange elever, og da vil vi ikke klare å ivareta smittevernhensynene som nå. For at 5. til 7. trinn skal vende tilbake, tror jeg det må være så trygt med tanke på smittespredning i samfunnet at det er mulig å begynne med ordinær skole igjen, sier Grytten.

7 kvadratmeter per elev

Ny-Krohnborg skole i Bergen har kun 7 kvadratmeter uteområde per elev når alle elevene er på plass. Det er minst i Bergen kommune.

De er en kombinert barne- og ungdomsskole med rundt 400 elever. Når 1.–4. trinn begynner igjen på mandag, kommer 157 elever tilbake på skolen.

– Vi omarbeider dagsplanene, så hvert trinn får friminutt til forskjellig tid. Trinnene er delt inn i tre-fire grupper, og vi deler da uteområdet opp i tilsvarende soner, sier rektor Jan Ove Johansen.

Vanskelig når alle kommer tilbake

Han sier det har vært intens jobbing for å få ting på plass, men han tror det vil fungere etter kravene i veilederen.

– Det blir en mye større utfordring når flere elever kommer tilbake. Da blir det vanskelig å organisere dette, sier Johansen.

– Er det mulig for dere å få ting til å fungere etter veilederen, hvis alle elevene skal tilbake?

– Da må noen av gruppene være på tur, sier Johansen raskt.

Skolen har ikke plass til at alle kan være i skolegården med nok avstand. Han sier de har et friområde 5–10 minutters gange fra skolen, og de ser for seg å måtte bruke det nokså mye.

– Hvor store blir gruppene hos dere til uka?

– Vi ligger stort sett innenfor en voksen per 15 elever. Vi får én gruppe på 16. Så har vi to voksne i de fleste gruppene, en lærer og en assistent, sier Johansen.

Usikkerhet ved mye fravær

Han sier de heldigvis ikke har så mange lærere i staben som må fortsette med hjemmekontor fordi de er i risikogruppene, men at det er noen.

– Har dere nok folk til å håndtere skolestarten med smitteverntiltakene?

– Per i dag har vi det. Men det er usikkerhet hvis det blir mye sykdom eller stort fravær av andre årsaker. Da blir det vanskeligere. Men Bergen kommune har lagt opp til at vi kan bestille vikarer via kommunens HR-avdeling, noe som gjelder alle skolene, sier Johansen.

Les også: Her får du tips til gode rutiner for inspeksjon i friminuttene.

Powered by Labrador CMS