Presiserer at ansatte i skoler og barnehager har rett på barnehage- og skoleplass til egne barn

Helse- og omsorgsdepartementet understreker hvilke regler som gjelder.

Publisert

Mandag ble det klart at barnehager og grunnskoler holdes på gult nivå etter juleferien, mens rødt nivå videreføres i videregående skole.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet presiseres det også at barn og elever med særlige behov alltid skal få et fysisk tilbud i barnehager eller skoler. Og de understreker hvilke regler som gjelder for barn av ansatte i skoler og barnehager.

– Det samme gjelder barn med foreldre som er samfunnskritisk eller samfunnsviktig personell. Ansatte i skoler og barnehager er definert som samfunnsviktig personell, og har rett på plass til egne barn i skole og barnehage når tilbudet ellers er redusert, skriver departementet.

Les også: Ansatte i skoler og barnehager unntas fra smittekarantene i arbeidstiden

Sendes ut informasjon

Like før juleferien etterlyste Private Barnehagers Landsforbund og Utdanningsforbundet en oppklaring av reglene.

PBL-direktør Anne Lindboe sa til Utdanningsnytt at de får meldinger av ansatte i barnehager som opplever at de ikke får plass til egne barn i skole og barnehage.

– Om ikke våre ansatte får dette tilbudet til egne barn kan det, med de bemanningsutfordringene vi har nå, bli vanskelig å holde barnehager og skoler åpne, sa Lindboe.

I etterkant har Kunnskapsdepartementet sendt et brev til Utdanningsdirektoratet og bedt dem tydeliggjøre informasjonen om regelverket på sine hjemmesider og sende ut informasjon om dette til statsforvalterne.

Powered by Labrador CMS