Gult nivå i barnehager og grunnskoler
– fortsatt rødt i videregående

Regjeringen viderefører gult nivå i barnehager og grunnskoler etter juleferien – og trosser helsemyndighetenes råd om smittevernnivå i videregående.

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Beslutningen kommer på tross av råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å gå til gult nivå også i videregående skole.

«Mange tjenester er avhengig av åpne skoler og barnehager for å kunne fungere normalt, og for å kunne oppdage barn og unge som strever. Vi har god kunnskap om at smitteverntiltak og stengte skoler har ført til et faktisk læringstap, og at skolemotivasjonen reduseres», skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

«Det er derfor viktig at skolene og barnehagene er åpne ved skolestart etter juleferien», heter det i pressemeldingen.

Les også: Koronapandemien er ingen dugnad

Ny vurdering i midten av januar

Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre.

«Dette tiltaket må ses i sammenheng med andre kontaktreduserende tiltak i samfunnet og med smittesituasjonen, belastningen på helse- og omsorgstjenesten, sykefraværet i samfunnet og testkapasiteten for massetesting i skoler», skriver Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet mener for sin del at beslutningen om gult nivå nasjonalt bør tas bort senest fra uke tre. Etter dette bør trafikklysene besluttes lokalt, ifølge FHI.

Også Utdanningsdirektoratet vil ha vekk de nasjonale tiltakene:

«Det er store lokale forskjeller i smittesituasjonen i Norge. Nasjonale tiltak rettet mot barn og unge er ikke forholdsmessig i områder med lite smitte», advarer Utdanningsdirektoratet i sitt innspill til regjeringen.

Testing og karanteneunntak

Fagetatene går også inn for omfattende testing av elever og lærere.

Folkehelseinstituttet foreslår at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på tester.

Anbefalingen er å starte opp jevnlig skoletesting i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for elever og ansatte i de kommunene der det er høyt smittetrykk og stor belastningen på helsetjenesten. I tillegg bør ansatte testes i barnehagene.

Departementet kunngjorde også mandag at ansatte i skoler og barnehager unntas fra karantenereglene i arbeidstiden.

Powered by Labrador CMS