Massetestingen i Oslo-skolene starter på Stovner videregående skole

Oslo kommune ønsker å masseteste elever og ansatte i videregående og begynner med én skole onsdag 10. mars. Byråd Inga Marte Thorkildsen varsler også at ytterligere tiltak er på trappene.

Publisert

Denne uken strammet Oslo kommune nok en gang til smitteverntiltakene grunnet økt smittetrykk.

Blant annet varslet de mer testing av elever og ansatte i videregående.

Onsdag 10. mars begynner et pilotprosjekt med massetesting med spyttprøver på Stovner videregående skole i Oslo. Senere skal det utvides til flere skoler.

– Vi må teste ut en løsning på én skole først, for dette er komplisert, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun sier det vil være naturlig å se på smittesituasjonen i forskjellige områder for å avgjøre hvilke skoler som kommer i gang først.

– Samtidig er det slik i videregående skoler, at elevene kommer fra forskjellige steder i byen, så dette må vi finne ut av hvordan vi løser best mulig.

– Skulle gjerne startet før

Før vinterferien etterlyste Høyre i Oslo massetesting av elever etter vinterferien, men da ble dette avvist av Helseetaten i kommunen.

– Hvorfor har kommunen snudd?

– Vi har ønsket dette lenge, og vi skulle gjerne startet med det før, men vi har vært avhengige av klarsignal fra Helsedirektoratet til å sette i gang med spyttprøver, sier Thorkildsen.

Blant annet skal det ha handlet om laboratoriekapasitet for å gjøre analyser av så mange spyttprøver. Hun sier at det er først nå at teknologien, logistikken og kapasiteten for dette ser ut til å være på plass for å kunne få det til.

Tror mange ansatte ønsker rødt

I kommunen er de bekymret for et økende smittetrykk blant de unge. Smitten sprer seg nå i større grad blant de yngre barna i tillegg til ungdom mellom 16 og 19 år.

– Vi har et tett samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og smittevernoverlegen i Oslo, og vi er spente på rådene framover. Nå er det slik at vi har ikke anledning til å innføre rødt nivå som forebyggende tiltak, noe jeg tror mange ansatte i skoler og særlig barnehager ønsker seg. Samtidig har selvsagt rødt nivå også noen klare negative sider for barna, sier Thorkildsen.

Les også: Med så mange nærkontakter i klasserommet tør ikke Tor-Øivind besøke sine egne foreldre.

Hun sier det har vært viktig å kommunisere at hensynet til barn og unge står høyt på agendaen, men at de selvsagt også er opptatt av å lytte til de ansatte i skoler og barnehager.

– Hvis vi ikke ivaretar våre medarbeidere og sørger for deres trygghet, blir det heller ikke noen god situasjon for barn og unge i skoler og barnehager. Samtidig må vi ikke komme dit at vi setter barn og voksne opp mot hverandre, det er viktig, sier Thorkildsen.

Vil endre smittevernveileder

Å få revidert smittevernveilederen har også et tema hun har vært opptatt av. En av bekymringene er at det blandes store grupper elever på mange skoler, for eksempel i valgfag og språkfag. Byrådet vil nå henvende seg til Kunnskapsdepartementet om problemene knyttet til veilederen.

– Veilederen fungerer ikke godt for slike situasjoner, og det må bli gjort noe med. Trafikklyssystemet er ikke oppdatert til en situasjon som den vi står i her i Oslo, hvor vi har hatt høy smitte over tid og nå også har en virusmutant som er uforutsigbar.

Hun peker på at overgangene i trafikklyssystemet, særlig mellom gult og rødt, må være mer forutsigbart.

– Og hvis veilederen skal oppdateres, er det viktig at lærere, elever og andre ansatte tas med på råd. Grunnen til at det ikke fungerer godt nok i dag er at myndighetene ikke har lyttet nok til de som har skoene på ute i skoler og barnehager, sier Thorkildsen.

Les også: Barnehagelærer Kari fikk barnehagen hun hadde drømt om, under koronatiden.

Vurderer flere tiltak

Denne uken har hun hatt et dialogmøte med fagforeninger, hovedverneombudet og Utdanningsetaten, hvor de har diskutert flere mulige tiltak fremover i tillegg til massetestingen som snart starter opp.

Diskusjonene skal blant annet ha handlet om:

  • Massetestingen som er på trappene. Både elever og ansatte skal testes, og ett av spørsmålene er hvordan testingen av ansatte skal foregå, og hvor ofte. Det kan bli ukentlig testing av ansatte, og da vil det kunne være snakk om hurtigtester, ikke spyttprøver, ettersom det er noe det er god kapasitet på. Dette er fortsatt en test med pinne i nesen, men den tas ikke så dypt og er mindre ubehagelig enn standardtesten.
  • Bruk av munnbind. Thorkildsen sier hun tror munnbind kan bli aktuelt, i alle fall for de ansatte i videregående. Samtidig påpeker hun at hvis det skal ut tre munnbind per dag til alle ansatte og elever i videregående skole i Oslo, vil det være snakk om over 60 000 munnbind om dagen. Det vil i løpet av få dager kunne tømme kommunens lagre for munnbind.
  • Koronaverter på videregående skoler som stiller med veiledning og Antibac. Her er Utdanningsetaten i gang med å ansette koronaverter etter modell fra Stovner.
  • Egne helseteam på skolene som kan hjelpe til med prøvetaking, smittesporing, råd og veiledning.
  • Kommunen vurderer økt bruk av mobile teststasjoner rettet mot skolene.
  • Kommunen har spilt inn til FHI om det bør gjennomføres en opplysningskampanje rettet mot skolene.
  • Et forslag fra møtet var om det bør være noen form for kontroll av smitteverntiltakene i skolene, en form for smitterevisjon hvor man kan hjelpe skolene til å forbedre seg om nødvendig.
  • Ifølge Thorkildsen jobber Utdanningsetaten også med få på plass tiltak for å få lettet noe av arbeidsbyrden til de ansatte. Akkurat hva disse tiltakene innebærer er fortsatt uavklart.

Les også: Helsedirektoratet vurderer anbefaling om munnbindpåbud på skoler.

Kan bli forskjellige tester

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester skriver i en e-post at de jobber med planene for økt testing i skolene.

– Det er gradvis utrulling og uttesting som skaleres opp etter som vi får mer erfaring. Arbeidsgruppen har jobbet en stund med dette, og det var i forrige uke at vi fikk klarsignal fra Helsedirektoratet til å sette i gang med spyttprøver, skriver Dahl.

Onsdag denne uken begynner hurtigtesting av studenter på Blindern i regi av Helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo.

– Deres erfaringer vil være nyttig for massetestingen i skole, skriver Dahl.

– Hva slags hurtigtester er det snakk om å bruke?

– Vi ser på flere muligheter for å gjennomføre screening/massetesting i skolene. Nærmest utrulling er pcr-spyttprøve som sendes til lab, men også antigen hurtigtester eller vanlig pcr-test fra fremre nese.

– Ved gjentatte hurtigtester av tusenvis av Oslo-elever, vil det være en risiko for at en del vil være falske positive og utløse unødvendige skolestengninger?

– Spyttprøve vil ha svært få falske positive da det brukes ordinær pcr-analyse. Når det gjelder bruk av antigen hurtigtester, vil alle med positiv test bli undersøkt med pcr-test for bekreftelse. Med et stort smittepress i samfunnet vil andelen falske positive være lav slik at hurtigtestene er et effektivt virkemiddel for å fange opp smitte.

Powered by Labrador CMS