Med en høst med sannsynligvis gult farenivå, dukker det opp mange utfordringer, ikke minst i naturfag.
Med en høst med sannsynligvis gult farenivå, dukker det opp mange utfordringer, ikke minst i naturfag.

Naturfag blir utfordrende med gult farenivå

Debatt: Etter to måneder med hjemmeundervisning, har elevene gått glipp av mange muligheter til å utføre praktisk arbeid i naturfag.

Publisert

Når skolene nå forbereder seg mot en høst på (sannsynligvis) gult farenivå, er det en rekke spørsmål og utfordringer som dukker opp. Det gjelder ikke minst naturfag. Ifølge smittevernveilederen som ble oppdatert 29. mai, skal utstyr som deles av elevene rengjøres etter bruk, og deling av «arbeidsverktøy» skal begrenses.

Naturfag på ungdomsskole og videregående kjennetegnes blant annet ved bruken av forsøk, der elevene gjennomfører praktiske øvelser innen fysikk, kjemi og biologi. I disse forsøkene er det vanlig at elever samarbeider i grupper på 2-3 elever, som bruker samme utstyr og gjennomfører ett felles forsøk. Gjerne finner elevene i en viss grad frem eget utstyr, og de deler på kjemikalier som ofte sendes rundt i klasserommet til de som har behov for det.

Etter to lange måneder med hjemmeundervisning, har elevene i vår gått glipp av mange muligheter til å utføre slikt praktisk arbeid i naturfag. Den praktiske delen skal også være en del av vurderingsgrunnlaget i faget. Med krav om 1 meter mellom hver elev, og ingen deling av utstyr, er det som faglærer en stor utfordring å prøve å ta igjen noe av det tapte da elevene kom tilbake på skolen. Løsningen ble egne forsøkssett til hver elev, som ble forberedt, utdelt og rengjort av meg som lærer. Dette medførte betydelig merarbeid, og et kraftig økt utstyrsbehov sammenlignet med «vanlige» forsøk.

Smittevernsveilederen er blitt modifisert, særlig med tanke på avstandskravet. Samtidig skal delt utstyr fortsatt rengjøres etter bruk, og delingen skal begrenses. Hvordan vil dette slå ut i planlegging og gjennomføring av forsøk i naturfag til høsten?

En stor kilde til læring hos elevene ligger nettopp i samarbeid og de medfølgende diskusjonene underveis. Om naturfaglærerne slipper opp og lar elevene dele utstyr og sitte tett sammen for å gjennomføre forsøkene, blir dette enda et område med mulig økt smittepress. Allerede virker lempingen på 1-metersregelen i klasserommene å få både elever og lærere til å klumpe seg mer sammen i og mellom timene.

Kanskje må naturfagseksjonene ved hver skole komme frem til egne løsninger i dialog med ledelsen, men dette er i hvert fall en av mange problemstillinger som bør reises og diskuteres når skolene går mot en høst badet i rødt, gult eller grønt lys.

Powered by Labrador CMS