Svenske lærere hadde flere undervisningstimer i koronatiden

Svenske lærere har brukt mer tid på undervisning i koronatiden enn normalt. Hovedårsaken er at tid som ellers hadde blitt brukt på nasjonale prøver, er omgjort til undervisningstimer.

Publisert

Det kommer fram i en omfattende undersøkelse som svenske Skolinspektionen har gjort blant 260 rektorer. Rektorene forteller at overgangen til undervisning hjemme har fungert bra i perioden og at de fleste skoler har fulgt den ordinære timeplanen.

Juks

Praktisk undervisning har blitt gjennomført enten ved at elevene har gjort det hjemme, at man ved noen anledninger har tatt inn mindre grupper på skolen. Det har også hendt at lærerne har samlet elever i parker og drevet uteundervisning, og man har også sendt undervisningsmateriale hjem til elevene.

Les denne! Slik skaper du spennende hjemmeundervisning

Det har vært utfordringer med å sette karakterer. Det handler stort sett om at det ikke har vært grunnlag nok, spesielt hvis en elev vipper mellom to karakterer på en prøve. Lærerne svarer i undersøkelsen at dette ble enklere å bedømme mot slutten av perioden.

Lærere sier at de har funnet nye måter å oppdage jusk på når elevene jobber digitalt, og de har utviklet nye metoder for å kontrollere kunnskapen til elevene slik at de kan sette riktige karakterer.

I rapporten nevnes det også at lærere har vært flinke å utvikle undervisningsopplegg som blant annet dreier seg om inn- og utsjekking for elever, lærergjennomgang, digitale gruppearbeid og selvstendig arbeid.

For yrkesfag har det vært en utfordring for elevene som skal ut i lære. Det gjelder spesielt elever som går helsefag, men også hotell- og turistfag.

Autisme

Undersøkelsen viser også at elevene har savnet det sosiale fellesskapet. Det har vært det vanskeligste å håndtere digitalt. Det har også til tider vært vanskelig for elevene å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe. Rektorene sier at det har vært den aller største utfordringen for skolene i koronatiden.

Tidoblet besøket: Simens digitale opplegg settes nå på andre skolers ukeplan

For elever med behov for ekstra oppfølging har det vært en fordel med videoopptak av undervisningen. Da har de hatt muligheten til å repetere undervisningen, og dermed forstå innholdet bedre. Spesialpedagoger har også vært i sving og ringt elever som trenger ekstra oppfølging.

Ikke fullt så bra har det fungert for elever som har behov for nær kontakt med sine lærere, blant annet elever med autisme. Dette gjelder også for elever med problemer hjemme og elever som bor trangt.

Powered by Labrador CMS