Lærer Gilbert Borgen-Veland har hatt ansvar for å kalle inn vikarer på sin skole. Foto: Privat.

«Vi har hatt dager med over 15 fravær, og da sliter vi med å dekke det inn»

Vikarbehovet har vært skyhøyt for mange skoler det siste halvåret. Lærer Gilbert Borgen-Veland forteller om skoler som har utlyst opp mot 200 vikariater i perioden.

Publisert Sist oppdatert

Da skolene åpnet igjen etter korona-nedstengingen, skjønte læreren og vikarinnkalleren på Jar skole i Bærum kommune at det kunne bli mye å gjøre for å skaffe nok vikarer.

– Men jeg hadde ikke trodd det skulle bli så ekstremt som nå i høst, sier Gilbert Borgen-Veland.

I vår laget han likeså godt en egen app for vikarinnkalling, fordi han var lei av alle telefonene han måtte ta til alle døgnets tider for å skaffe vikarer ved fravær.

Nå er det sju skoler som bruker appen Vikarsystemet, hvor det er mulig å sende ut én melding til en gruppe vikarer som er registrert i systemet. Den første som svarer, får jobben.

Les denne: Koronakrisen fører til økt vikarbehov i barnehager og skoler

Etter sommeren viser tallene at vikarbehovet har økt voldsomt hos skolene som bruker appen.

– Jeg ser det på min egen skole hvor vi bare i dag har hatt behov for 13 vikarer, og ni av dem er lærerstillinger, sier han.

600 vikartimer i måneden

Mens skolene som bruker appen utlyste to til tre vikariater daglig før sommeren, er de største skolene nå oppe i et snitt på over sju vikariater daglig. Ifølge Borgen-Veland har enkelte skoler utlyst opp mot 200 vikariater, noe som utgjør over 600 vikartimer i måneden.

Det kan være mye å håndtere for den personen på skolen som har ansvaret for å få på plass alle disse vikarene.

– Nye bemanningsbehov oppstår fra klokka seks om morgenen til klokka tolv om natta, og svært mange av vikarinnkallerne virker slitne og oppgitte.

Han sier vikarbehovet gikk rett til værs nesten umiddelbart etter skolestarten i august, og det har blitt stadig verre.

– Vi har hatt dager på min skole med over 15 fravær, og da sliter vi med å dekke det inn, sier han.

Selv har han nettopp gått ut i pappaperm, men han vet det er ekstremt hektisk for kollegaene ute på skolene.

– Flere ansatte har vært sykemeldt på grunn av stress og at de er utslitt, og noen kan være borte i flere uker. Denne høsten har vært veldig tøff for alle ansatte i skolene, sier Borgen-Veland.

Reddes av tidligere studenter

Rektor ved Stabekk skole i Bærum kommune bekrefter at vikarbruken har vært skyhøy de siste månedene.

– Heldigvis er vi praksisskole for lærerutdanninga! Jeg ringer gamle praksisstudenter og får dem som vikarer, sier Anne Marie Skjerve.

Les denne: Mange syke lærere blir ikke erstattet av vikarer under koronapandemien

Hun synes det er vanskelig å anslå akkurat hvor mye over normalen den er på.

– Men vi kan kanskje si at i ei vanlig uke er det en tolv-femten timer som trenger vikar. Men da kan mye av dette dekkes ved at vi vikarierer for hverandre. Nå har vi kanskje tre- fire vikarer i uka flere enn det vi normalt har, sier hun.

Men å skaffe vikar er altså ikke noe problem for en som kan gjenbruke praksisstudenter.

– Hvordan det hadde gått uten dem tør jeg ikke tenke på, sier Skjerve.

– Mye uteskole

Lærerne vikarierer fortsatt for hverandre. Rektor entrer klasserommet sjøl også.

– Det er jo veldig hyggelig. Men jeg har ikke tid, og det går ut over administrasjonen, sukker hun.

Arbeidet med basisfag er verna. Men Skjerven legger ikke skjul på at skolen kjører et forenkla opplegg, og at læringstrykket har gått ned.

– Det er mye uteskole, eller andre opplegg der assistenter har ansvar for elevene uten at det er lærer tilstede, sier hun.

At elevene er ute i mindre grupper og på ulike tider gjør at det kreves mer personal enn med vanlige friminutt.

– Blir vikarbruken dyr?

– Ikke for skolen. I Bærum kommune kan vi sende alle utgifter med pandemien til det vi kaller korona-objektet. Vi er heldige sånn.

Hun forteller at fraværet blant lærerne økte særlig etter høstferien.

– Vi har ikke hatt økt langtidsfravær. Men korttidsfraværet er svært stort. Nå må jo lærerne være hjemme også om de bare er litt småpjuske, det er de ikke ellers. Heldigvis er tida fra man tar en koronatest og til vi har resultatet gått ned. Så nå får vi lærere raskere tilbake etter testing, sier Skjerven.

Vet ikke hvor pengene skal komme fra

Markedet for vikarer til skoler og barnehager har blitt støvsugd de siste månedene, og det koster selvsagt for skolene. Rektor Anders Omberg ved Ambjørnrød skole i Fredrikstad bruker det han trenger av vikarer uten å vite sikkert hvem som skal betale regninga og hvor pengene i siste instans skal komme fra.

– Vi må jo ha den bemanninga vi trenger, sier han.

Hvis han ikke kan hente vikar fra den faste vikarlista, får han fra bemanningsbyrået Adecco.

– De har pedagoger, sier han.

Omberg konstaterer at Ambjørnrød skole så langt er kommet ganske lett fra koronapandemien.

– Men det blir jo mer fravær når smittevernreglene skal følges og lette luftveisinfeksjoner er fraværsgrunn. Situasjonen er naturligvis krevende for lærerne. Men mitt inntrykk er at slitasjen var større i vår. Nå går det bedre, sier han.

Powered by Labrador CMS