Vi har trua!

Debatt: Nå har politikerne en mulighet til å lovfeste at også elever i voksenopplæringen har rett til en kontaktlærer.

Publisert

I dag er det mange kommuner som anerkjenner at også voksne elever har behov for en kontaktlærer.

I mange kommuner får lærerne i voksenopplæringen tid og penger for å være kontaktlærer. Kontaktlæreren i voksenopplæringen er en viktig brobygger og tolk mellom eleven og det norske samfunnet.

I disse dager skal ny opplæringslov vedtas på Stortinget. Derfor har politikerne nå en historisk mulighet til å lovfeste at alle elever skal ha rett til en kontaktlærer.

En slik lovfestet rett kan føre til at alle elever kan fullføre og bestå den utdanningen de er i gang med. For elevene i voksenopplæringen kan en kontaktlærer være avgjørende for å slå rot i lokalsamfunnet og få en varig tilknytning til arbeidslivet. En lik lovfestet rett til kontaktlærer, kan føre til at lærernes arbeidsvilkår kan bli vesentlig bedre.

Vi har trua på at politikerne på Stortinget nå griper denne muligheten til å vise politisk klokskap.

Powered by Labrador CMS