Krever lik støtte til videreutdanning for barnehagelærere

2,9 prosent av landets barnehagelærere får tilbud om videreutdanning til høsten. Det er femti færre enn i fjor. Utdanningsforbundet mener ordningen har store svakheter.

Publisert

– Vi ønsker samme ordning i barnehagen som det er i skolen når det gjelder støtte til videreutdanning for barnehagelærere. Å ta videreutdanning for en barnehagelærer blir i stor grad en utgift for den enkelte selv., sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås til udf.no.

De siste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en liten nedgang i antallet godkjente søknader for barnehagelærere som ønsker videreutdanning. Totalt søkte 1.824 barnehagelærere om videreutdanning. 1.667 søknader ble godkjent av barnehageeier. Av disse igjen fikk 1.001 søkere et tilbud om videreutdanning til høsten. Det utgjør 2,9 prosent av alle barnehagelærerne i landet, og er om lag femti færre enn i fjor.

Utdanningsforbundet mener det ikke legges til rette for at barnehagelærere kan ta videreutdanning.

Les også: Disse tre barnehagelærerne får brukt sin masterutdanning i barnehagen. Ikke alle gjør det.

Vil ha lik støtte

Lærere i skolen kan velge vikarordning med 37,5 prosent til å studere eller en stipendordning hvor stipendet på 110.000 kroner kan brukes til frikjøp av studiedager. De får også dekket utgifter til reise og opphold på samlinger, bøker og semesteravgift av arbeidsgiver. For barnehager derimot er det ingen vikarordning. Der kan eier få inntil 70.000 kroner i tilretteleggingsmidler som kan brukes til frikjøp.

– Vi ønsker samme ordning i barnehagen som det er i skolen når det gjelder støtte til videreutdanning for barnehagelærere. Å ta videreutdanning for en barnehagelærer blir i stor grad en utgift for den enkelte selv, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet til udf.no.

Hun peker også på at det er en mangel på antall plasser på flere av studiene.

– Det er for få barnehagelæreren som får tilbud om videreutdanning i det hele tatt. Men det er spesielt for få plasser for studiene veiledning, språkutvikling og spesialpedagogikk. Der er antall søkere langt høyere enn antall plasser, sier Valås.

En OECD-rapport fra 2019 viste at Norge et av landene der en høy andel av de ansatte i barnehagene deltar i etter- og videreutdanning.

Likevel oppgir 28 prosent av de barnehageansatte at de har behov for mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.

Powered by Labrador CMS