KS mener bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert.

STATSBUDSJETTET 2021

KS: – Barnehagenormene er underfinansiert

Det mangler en milliard kroner på å dekke utgiftene til skjerpa bemannings- og pedagognorm i barnehagene, mener KS.

Publisert

Pedagog- og bemanningsnormene setter tak på antall barn per ansatt. Det har ført til merkostnader for kommunene som ikke er kompensert; heller ikke gjennom dette forslaget til statsbudsjett, ifølge KS.

– Dette budsjettforslaget innebærer en underfinansiering på en milliard kroner, sier Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder i KS.

Hun representerer Høyre, men er urolig for flere deler av budsjettforslaget som ble lagt fram av hennes partifelle Jan Tore Sanner klokka 10 i dag.

– Det er grunn til uro for utviklingen i kommunene. Mange sliter med å opprettholde et godt velferdstilbud, og de vil fortsatt slite med dette forslaget. Vi trenger en generell styrking av kommuneøkonomien for å holde oppe velferden. Men dette er et stramt budsjettforslag, konstaterer Helgesen.

- Mange kommuner vil fortsette å slite med å skape et godt velferdstilbud med dette budsjettet, advarer Gunn Marit Helgesen, nestleder i KS.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter for neste år på 2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at 1,6 milliarder av denne økningen skal gå til kommunene, mens fylkeskommunene skal få 0,4 milliarder. I budsjettforslaget anslår regjeringen de totale inntektene til kommunesektoren for neste år til 580,7 milliarder kroner, en økning på 3 prosent fra i år.

Les også: Steffen Handal: – En oppskrift for kutt

Gunn Marit Helgesen ser også lyspunkter ved budsjettforslaget.

– Dette en videreføring av utdanningsløftet og blant annet tiltak for ungdom og permitterte. Dette vil redusere utenforskapet og er noe KS har vært pådriver for, sier hun.

Spent på fagfornyelse og lærernorm

Helgesen sier KS vil studere nærmere på i hvilken grad budsjettforslaget gjør kommunene i stand til å gjennomføre læreplanreformen Fagfornyelsen. Det samme gjelder lærernormen. Ferske tall viser at det i fjor høst manglet 700 årsverk på at alle skolene oppfyller kravet om maksimalt antall elever per lærer som denne normen fastsetter.

– Vi har lenge advart mot at det ikke er lærere nok til å oppfylle disse normene, og at hvis kommunene skal ansette flere lærere i disse trinnene, må dette kompenseres for, sier Gunn Marit Helgesen.

Les også: – Regjeringen sender en dyster beskjed til alle landes skoler og barnehager

Powered by Labrador CMS