Vi må ha mindre klasser i småskolen

Debatt: – Det bør ikke være mer enn 15 elever per klasse på 1.-4. trinn.

Publisert Sist oppdatert

Skolenes landsforbund mener vi må ha færre elever i første til fjerde klasse. Vi vil ha et makstall på 15 elever i hver klasse i småskolen. En slik reform vil kunne forebygge mange senere utfordringer.

Tenk deg at du er alene lærer i en førsteklasse med 28 elever. Da har du cirka to minutter til hver elev, i teorien. Mye av det du gjennomgår vil selvsagt være felles for alle elever, så i praksis har du mye mindre enn to minutter per elev.

Er det da mulig å bygge gode relasjoner til hver enkelt elev? Eller blir de stille elevene oversett til fordel for de som høylytt krever oppmerksomhet?

Dessverre er det nok ofte det siste som skjer. Og når vi i dag vet at mange elever strever med skolevegring og føler seg utrygge, må vi som samfunn gjøre noe. Økende voldsproblematikk i barneskolen må vi også ta på det største alvor.

Skolenes landsforbund er overbevist om at forebygging er både bedre og billigere enn reparasjon. Færre elever i hver klasse i småskolen er et forebyggingstiltak. Vi er sikre på at det vil gi færre elever med psykiske utfordringer som skolevegring og utagering i våre klasserom. Vi er også overbevist om at elevenes faglige utbytte blir bedre.

Powered by Labrador CMS