Ropstad-bønn til kommunene:
Ikke steng ned alt for barna

Smitterammede kommuner må gjøre det de kan for å holde viktige tjenester for barn og unge åpne, krever barneministeren.

Torsdag kom regjeringen med nye, strenge koronatiltak, og nå er det opp til kommunene å ta egne grep. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber lokalpolitikerne ha to tanker i hodet samtidig.

– Min hovedbekymring er at barn og unge som har det vanskelig og i lang tid har opplevd mindre aktivitet, står i fare for å oppleve mer ensomhet og isolasjon de neste ukene. De kan miste et helt nødvendig tilbud, noen å snakke med eller nødvendig psykisk helsehjelp, sier statsråden til NTB.

Les: Dette skjer når man går fra gult til rødt

Regjeringen har ofte understreket at barn og unge i så stor grad som mulig skal skjermes fra smitteverntiltak. Likevel er erfaringen at mange kommuner har tatt ressurser fra helsetjenester for barn og unge og satt dem inn i koronahåndteringen.

Helsesykepleier

Konkret ber Ropstad om at kommunene ikke tar fra barn og unge tilbudet om en helsesykepleier å gå til.

– La dem være der de er, er hans enkle budskap.

Mange kommuner opplever nå store smitteutbrudd og et omfattende arbeid med smittesporing, som inngår i TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene).

Melby: – Bør ha digital undervisning på videregående i fag der mange elever blandes

– Det trenger ikke være en helsesykepleier som utfører TISK-oppgaver, sier statsråden, som ber kommunene tenke kreativt og finne andre til å bistå i koronahåndteringen.

Ropstad understreker også at kommunene skal gjøre en risikovurdering av hvilke konsekvenser stengte tjenester kan få for sårbare barn og unge, og iverksette kompenserende tiltak.

Regjeringen har imidlertid langt på vei utelukket en nasjonal stenging av alle barnehager og skoler, som i mars.

Får dekket kostnader

Mange kommuner har uttrykt bekymring for om de blir tilstrekkelig kompensert for økte utgifter og tapte inntekter under koronapandemien. Stortinget har flere ganger vedtatt at kommunene skal kompenseres fullt ut.

– Min tydelige beskjed er: Vi skal kompensere de ekstra koronautgiftene, sier Ropstad.

– Det betyr at de kan ansette flere personer til smittesporing og vikarer i skolen, samtidig som de opprettholder andre viktige tjenester.

Kommunene har i flere runder i år blitt innvilget mange milliarder kroner ekstra for å håndtere situasjonen. Barneministeren viser til at det står 900 millioner kroner igjen i skjønnsmidler hos fylkesmennene for årets to siste måneder.

Nylig fikk kommunene 7,3 milliarder kroner ekstra for å dekke koronautgifter i første halvår av 2021.

– Er det behov for mer, kommer vi med det, enten i et eget tilleggsnummer eller i revidert nasjonalbudsjett til våren, sier Ropstad.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS