Tiphaine Liu.

Kunstig intelligens og utdanning

Debatt: Hvordan kan vi styre den teknologiske utviklingen i stedet for at den styrer oss?

Publisert Sist oppdatert

Hvordan møter dagens skoler og universiteter utviklingen av internettet og kunstig intelligens (KI)? Er dagens undervisning utdatert? Stimuleres hver elev til å stille spørsmål og til å tenke selv? Disse spørsmålene stilles i en nylig utgitt bok av franske Tiphaine Liu.

Hennes utgangspunkt er at vi må gi tapt hvis vi prøver å konkurrere med maskinene om matematisk logikk og rasjonalitet. Maskiner kan nå samle kunnskaper, beregne, resonnere og lære bedre enn oss mennesker. Vår styrke i forhold til maskiner og KI, er vår flerdimensjonale intelligens. 

Vi er de eneste i universet som er på jakt etter idealer, de eneste som er i stand til å finne opp virkeligheter som ennå ikke eksisterer. Vi kan gjøre det som verken er forventet eller forutsigbart. Der ligger våre muligheter til å styre den teknologiske utviklingen.

En utfordring for utdanning fremover er å videreutvikle metoder for å stimulere den enkelte lærer, elev og student til å stole på og utvikle sin kreativitet og sin personlige identitet. Det kan blant annet kan skje i undervisningsopplegg – på alle nivåer – organisert i såkalte lærende kollektiver. De er basert på spørsmålsstilling og dialog mellom lærer og elev/student og mellom elever/studenter.

Elevene/studentene lærer ikke bare om hvordan og hvor de skal søke kunnskap. De trenes i i kritisk tenkning, i mellommenneskelige ferdigheter og i nysgjerrighet. Dette er anbefalingen i boken av Tiphaine Liu: «Former des innovateurs radicaux. Pour une pédagogie de l’émancipation.» Paris 2022. ISBN 9782140277788

* Kirsten Engelstad er tidligere riksbibliotekar, nå forlegger og skjønnlitterær forfatter. Hun er styremedlem i forumet «Læreforskjeller – Læring for alle».

Powered by Labrador CMS