Skolen bruker en stemmeskala, som forteller med farger og tall hvor høyt man får lov å snakke. Foto: Aarhus kommune

Dansk skole inkluderer elever med autisme i vanlige klasser med ny metode

Den danske skolen bruker en amerikansk metode når den inkluderer elever med autisme i vanlige klasser på skolen. Dette er første gang metoden blir brukt i Europa.

Skolen bruker en metode som kalles Nest hvor struktur og tydelighet er to nøkkelord. Skolen bruker blant annet en stemmeskala, som forteller med farger og tall hvor høyt man får lov å snakke.

Dette skal skje i august når Katrinebjergskolen i Aarhus får to 0. klasser etter den amerikanske metoden Nest, hvor elever med autisme går i en vanlig klasse med særlig tydelige rammer for undervisningen. Skolen er den første i Europa som tar i bruk metoden fra New York.

Elever med autisme som går i en vanlig klasse med en spesiell struktur og tydelighet, lærer mer enn hvis de gikk i en spesialklasse. Samtidig klarer alle klassens elever seg bedre faglig, sosialt og atferdsmessig uten at det skoletilbudet blir dyrere. Det er erfaringene fra Nest-programmet som den danske skolen nå skal prøve ut.

Hver klasse vil bestå av 12 vanlige elever og fire normalt begavete barn med autisme, og det vil være to voksne i klassen i hver time.

Powered by Labrador CMS