1.600 elever i fare for å miste norskopplæringen hvis regjeringen får gjennomslag for å avvikle ordningen med at norske barn i utlandet får norskopplæring over internett. Arkivfoto: Utdanning

1600 norske barn i utlandet kan miste norskopplæringen

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med at norske barn i utlandet får norskopplæring over internett. Dermed står til sammen 1.600 elever i fare for å miste norskopplæringen.

Barna i ordningen går på lokale skoler over hele verden. I tillegg til opplæringen i sine lokale skoler får de nettbasert opplæring i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen.

– I forslag til statsbudsjett for 2017 viser regjeringen til at disse elevene får en undervisning de etter loven ikke har rett til. Resultatet vil i så fall bli at tilbudet avvikles når dette skoleåret er slutt, sier rektor Lilli Røv i  Globalskolen , som tilbyr undervisning til norske elever i utlandet.

Hun reagerer dessuten på det argumenteres med at ordningen ikke er lovfestet.

– Det er svært mange tilskudd over statsbudsjettet som gis ut fra at viktige formål skal oppnås, selv om brukernes behov ikke er lovfestede rettigheter. Det at norske barn i utlandet skal kunne komme tilbake til Norge og gli vellykket inn i norsk skole, det er blant den type viktige formål, sier hun og fremholder at gode norskkunnskaper er viktig for å lykkes i andre skolefag.

– Og opplæring i samfunnsfag og KRLE bidrar til forståelse for norske tradisjoner og verdier. Dette gir forankring og identitet mens de bor ute og er til hjelp når de kommer tilbake, sier rektoren i Globalskolen. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS