Skolenes materielle standard påvirker elevenes resultater, ifølge svensk forskning. Foto: Maria Luisa Gutierrez

Materiell standard påvirker elevenes læring

Skolenes materielle standard påvirker elevenes resultater og selvbilde, viser en svensk studie fra Umeå universitet.

– Kvaliteten på skolebygningene, lokalene og klasserommene, i tillegg tilgangen til læremidler er avgjørende for å gi elevene en funksjonell reise gjennom utdanningssystemet, sier Pär Isling Poromaa ifølge ifau.se.
Poromaa skal snart avlegge sin doktorgradsavhandling på sine funn.

I datainnsamlingen har han sett på tre skoler, en forstadsskole, en privat skole og en drabantskole. I de to førstnevnte hadde størstedelen av elevene foreldre med høy utdannelse, i drabantskolen var foreldrenes utdanning mer variabel.

Han undersøkte skolenes arkitektur, lokaler, klasserom og så på design og innredning. I tillegg intervjuet han rektorer, lærere og elever, totalt 74 personer.

– I drabantskolen sa 6 av 19 elever at de så for seg et yrke som krevde høyere utdanning. Mens de fleste ved de to andre skolene så for seg en utdanning på høyere nivå, sier Poromaa.

Studien viser at skolens fysiske miljø er med på å påvirke elevenes tanker om hva skolen muliggjør for dem.

Tilgangen til ressurser var også målbar. Ved skolene der foreldrene hadde lang utdanning hadde all tilgang til egne håndholdte datamaskiner, mens det var 16 datamaskiner til de 600 elevene ved drabantskolen.

Powered by Labrador CMS