Zofia og Rajdeep lærer norsk på jobben

Zofia Wolczyk fra Polen og Rajdeep Kaur Bajwa fra India kombinerer jobb og utdanning. Begge er helsefagarbeidere med høyere utdanning fra hjemlandet.

Publisert

Zofia og Rajdeep var til stede da tre statsråder la fram stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse». Det skjedde på en pressekonferanse på Uranienborghjemmet fredag 19. februar.

De to helsefagarbeiderne er tilsatt på Lambertseter alders- og sykehjem i Oslo. Der har de fått norskopplæring mens de er i jobb. Nå får ansatte på Uranienborghjemmet samme tilbud.

De to alders- og sykehjemmene drives av private Aleris Omsorg.

– Jeg har bodd i Norge i 10 år, forteller Zofia Wolczyk til Utdanning på flytende norsk.

– Hva slags utdanning har du fra hjemlandet?

– Jeg er utdannet fysioterapeut. I Polen har vi som er fysioterapeuter en femårig mastergradsutdanning. I tillegg har jeg ett års videreutdanning i fysioterapi, forteller Zofia.

 

Ønsker anerkjennelse av utdanningen sin

– Har du ønsket å praktisere som fysioterapeut i Norge?

– Ja, jeg har søkt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) fem ganger om å få utdanningen min godkjent her i landet, men alle gangene har jeg fått avslag, forteller Zofia.

Til slutt ga hun opp og tok helsefagarbeiderutdanning i Norge. Hun trives som helsefagarbeider på sykehjem, men skulle ønske at fysioterapiutdanningen hennes var godkjent for å praktisere i Norge. Hun har en lengre utdanning enn sine norske fysioterapikolleger.

I Norge er utdanningen som fysioterapeut en treårig bachelorgrad med ett års obligatorisk turnustjeneste. Det vil si totalt fire års utdanning.

– Får du bruk for kompetansen din som fysioterapeut på sykehjemmet?

– Ja, så absolutt. Derfor håper jeg stortingsmeldingen kan føre til et endret syn på den kompetansen mange av oss har når vi kommer til Norge, sier Zofia.

 

Regjeringen lover nye tiltak

Kollega Rajdeep Kaur Bajwa er utdannet farmasøyt i India. Hun har bodd 22 år i Norge. Heller ikke Rajdeep fikk sin utenlandske utdanning godkjent i Norge, på tross av at vi trenger flere farmasøyter.

I stortingsmeldingen lover regjeringen blant annet « å igangsette tiltak for å få fram verdien av å anerkjenne og ansette personer med kompetanse utenfor Norge». Et annet løfte er «å styrke tilbudet om kompletterende utdanninger» for dem som har en utenlandsk utdanning.

De to helsefagarbeiderne synes disse løftene høres lovende ut.

– Dere har fått norskopplæring samtidig som dere har vært i jobb. Hvordan har det fungert?

– Det har fungert veldig bra. Alle som ville, fikk tilbud om delta. Vi har hatt flinke lærere, alle utgifter til norskopplæringen er blitt dekket, og vi har i tillegg kunnet bruke en del av arbeidstiden vår. I tillegg har vi jobbet med oppgaver hjemme, sier Zofia.

– Hvorfor er norskopplæring viktig?

– Alle som skal bo og jobbe i Norge må kunne norsk. Det sier seg selv. For oss er det nå lettere å kommunisere med kolleger, pasienter og pårørende og vi er også blitt flinkere til å fylle ut skjemaer og skrive rapporter, sier Rajdeep.

– Vi lærer pasientene å bruke nettbrett, vi leser aviser sammen med dem og arrangerer quiz. Både pasientene og vi lærer masse av disse aktivitetene, sier Zofia.

Rajdeep forteller at de to helsefagarbeiderne begge har bestått norskopplæring på nivå 3. Men de gir seg ikke med det. Begge ønsker å fortsette for å bli enda flinkere i norsk.

 

Ansatte fra 29 nasjoner

– I Aleris Omsorg har vi ansatte fra 29 forskjellige nasjoner, forteller Stine Renden til Utdanning. Hun er avdelingsdirektør for sykehjem i Aleris Omsorg. Selskapet driver nå ni alders- og sykehjem i Norge.

– Vi har helt siden 2013 tilbudt våre ansatte norskopplæring gjennom Vox. De ansatte på Lambertseter sykehjem har fått norskopplæring gjennom et samarbeid med Skullerud voksenopplæringssenter i Oslo. Det har fungert veldig bra, sier Renden som er utdannet sykepleier og selv har lang praksis fra sykehjem.

– Hvorfor er norskopplæring så viktig?

– Norsk er viktig for å kommunisere med pasienter, andre ansatte og pårørende. Norskferdigheter er også viktig når man skal fylle ut skjemaer og lage rapporter.

– Hvor gode norskkunnskaper behøves for å få jobb som helsefagarbeider hos dere?

– Helt siden 2010 har det vært et krav til våre ansatte om bestått norskprøve på nivå 3. Denne prøven tilsvarer det som tidligere ble kalt Bergensetesten, forklarer Renden.

Vox deler ut midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

I 2016 skal Vox dele ut 208 millioner kroner til BKA på landsbasis.

 

Powered by Labrador CMS