En avledningsmanøver fra Høyre

Debatt: – Både elever og lærere i Osloskolen er enige i at vi trenger en ny inntaksordning.

Publisert

Alle de videregående skolene i Oslo er gode skoler, og alle skolene våre har dyktige ansatte som hver dag strekker seg langt for elevene sine. Det er vi enige om på tvers av alle parti. Det er provoserende at Mehmet Kaan Inan forsøker å så tvil om dette i Utdanningsnytt tidligere denne uken.

Inan kommer med disse håpløse beskyldningene for å slippe å diskutere de virkelige problemene i Osloskolen. Det rent karakterbaserte inntaket til videregående skole forsterker gapet mellom elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Dette vil jeg endre gjennom å innføre en ny inntaksmodell, mens Høyre vil stå og se på mens problemet vokser seg større.

Høyre ønsker ikke å snakke om disse reelle problemene i Osloskolen. Det kan jeg for så vidt forstå. Realiteten er nemlig at Høyre vil garantere for fortsatt og økende ulikhet i Osloskolen dersom de vinner valget.

Vi trenger en ny inntaksmodell

Årets søkertall til videregående viser oss nok en gang at vi i dag har en oppdeling på skolene våre som verken er bra for elevene, skolene eller samfunnet. På den ene siden har vi de mest populære skolene som er hermetisk lukket for elever som ikke har godt over fem i snitt. På den andre siden finner vi skoler som nesten ikke har primærsøkere.

Dagens situasjon er et resultat av at et Høyre-ledet byråd i 2009 innførte et inntakssystem til videregående som baserer seg på ren karakterkonkurranse. Siden da har forskjellene i inntaksgrenser mellom skolene bare økt og økt. Vi trenger en ny inntaksmodell som kan endre dette.

Vi har lagt frem et forslag til ny inntaksordning til studiespesialisering som retter opp i skeivhetene i dagens system. Det vil sørge for at vi får en bedre miks av elever på alle skolene våre, og vil gi alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i byen. Kort forklart går det ut på at en del av elevene tas inn etter karakterkonkurranse som i dag, mens resten tas inn fra forskjellige karaktersnitt.

Både elever og lærere i Osloskolen er enige med byrådet i at vi trenger en ny inntaksordning. Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er tydelige på at vi må gjøre noe med segregeringen i Osloskolen, og ønsker en ny inntaksordning velkommen. Det såkalte kunnskapspartiet Høyre trosser dette og lar ideologi veie tyngre enn innspillene fra lærerne og elevene våre.

Muligheter og valgfrihet for flere

Når vi argumenterer for en ny inntaksmodell, er vi nødt til å forklare hva som ikke fungerer i Osloskolen i dag. Det er et politisk ansvar. Det er samtidig viktig å se det store bildet og huske på at Osloskolen, går bedre enn noen gang. De nasjonale prøvene viser at Oslo gjør det klart bedre enn alle andre fylker i landet på alle prøver og alle trinn. Samtidig har karaktersnittene og elevenes grunnskolepoeng økt jevnt siden vi inntok byrådskontorene, og stadig flere fullfører videregående opplæring. Med en ny inntaksordning vil vi også sørge for muligheter og valgfrihet for flere elever.

Vi skylder ungdommene våre å innføre en inntaksmodell der alle elever kommer bedre ut.

Powered by Labrador CMS