Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre.

Slutt å kalle skoler og elever i Oslo for tapere

Debatt: Politikere på venstresiden bidrar til å øke forskjellene mellom de mest og minst populære skolene ved å ty til fordummende og stigmatiserende valgkampretorikk.

Publisert

«Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende», heter det i Vær varsom-plakaten, som inneholder norsk presses etiske retningslinjer. Mye tyder på at vi burde innføre lignende retningslinjer for norske politikere. Kanskje særlig for alle på den politiske venstresiden.

SV flyr høyt på meningsmålingene og deler uten blygsel byens skoler i to. Man går enten på taperskole, eller vinnerskole. På A-skole eller B-skole. Det er en grov overforenkling. Oslo fremste skolepolitiker, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV er en av dem som bruker den splittende og stigmatiserende A- og B-skole-retorikken.

Mektige Utdanningsforbundet, landets nest største fagorganisasjon med 180.000 medlemmer, mener «dagens karakterbaserte opptak fører til taper- og vinnerskoler (og elever)». Uten anførselstegn. Nylig omtalte også MDGs gruppeleder Eivind Trædal skoler i Oslo som «taperskoler» og «vinnerskoler».

Denne måten å omtale skoler, ansatte og elever på, må ta slutt. Hva skjer med elevene når de skal søke på videregående skole, og hører byens fremste politikere stemple skolen de vurderer å søke på for taperskole? Hva skjer når elevene skal begrunne skolevalget til venner og kjent, og må forklare at de har valgt en taperskole? Hvordan er det å rekruttere nye lærere? Fristes de til å ta seg jobb på en taperskole? Hva med foreldrene? Er de lystne på å forsvare og forklare beslutningen om at familiens stolthet går på en taperskole?

Ord betyr noe. Derfor må vi bruke dem klokt og med varsomhet. Forstår ikke toneangivende politikere på venstresiden at de selv bidrar til stadig større forskjell mellom de minst og mest populære skolene i Oslo for hver gang de åpner munnen og tyr til fordummende og stigmatiserende valgkampretorikk?

Fallitterklæring

Det er en fallitterklæring av Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Eidsvoll (SV) at de etter snart åtte år ved makten omtaler skoler i sin egen by for B-skoler, eller taperskoler. Hvorfor har de latt det skje? Hvorfor har de bidratt til å dyrke forskjellene? Hvorfor har de sviktet skolene og elevene som trenger dem mest?

Sannheten er at de har brukt tiden på å snakke dem ned, i stedet for å løfte dem opp. Dette er skoler med bra resultat i elevundersøkelser, og de har engasjerte lærere som hver dag jobber beinhardt for å få flere unge til å fullføre og bestå. Skolene er gode, men omdømmet er dårlig. Takk for ingenting, SV, Ap og MDG.

Les også: MDG åpner for å endre inntaksmodell til videregående i Oslo

Høyre har ingen tro på at et nytt inntakssystem til Osloskolen, som ikke er i bruk noe sted i verden, vil løse utfordringene. Systemet er ikke utredet eller forsket på. Ingen aner hva som skjer om det innføres. Da 10.-klassinger i Oslo for drøyt to år siden ble spurt om hva de mente, svarte 62 prosent at de mener fritt skolevalg er mest rettferdig. Høyre mener det er viktigere å lytte til elevene som skal ta valget, enn politikere som mener de vet best.

Skal vi få flere til å fullføre og bestå, som er hovedpoenget med videregående skole, må to ting skje. For det første må det jobbes hardt og målrettet fra politisk ledelse, Utdanningsetaten og ned til hver enkelt rektor og lærer på skolene for å løfte og motivere elevene slik at de kommer seg gjennom skoleløpet. For at andre vil det hjelpe på søkerbunken til skolene som i dag har god plass til flere elever om alle forståsegpåere og eksperter slutter å klistre stigmatiserende merkelapper på dem.

Powered by Labrador CMS