Inga Marte Thorkildsen måtte svare på kritikk om dialogen med Oslos rektorer.

Inga Marte Thorkildsen ser behov for bedre dialog med skolelederne

Kritikken fra Skolelederforbundet og resultater på nasjonale prøver ble hovedtema under den muntlige spørretimen i bystyremøtet i Oslo onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Opposisjonen hadde på forhånd varslet en knallhard utspørring av byråd for kunnskap og oppvekst Inga Marte Thorkildsen onsdagens muntlige spørretime i bystyremøtet i Oslo.

Ifølge Dagbladet mente Høyres Øystein Sundelin at også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) måtte svare for sin byråds håndtering av opplysningene om konsulentbruk og lønnsvekst i Utdanningsetaten, som Dagbladet nylig skrev om. Til avisen sa Sundelin:

– Dette blir tema i neste spørretime i bystyret, det kan jeg love.

Men da samme mann åpnet spørretimen i bystyremøtet onsdag ettermiddag, var det i stedet kritikken fra Skolelederforbundet, samt at læringsmiljøteamet hadde sagt opp i protest som opptok ham.

– Jeg har ansvaret

I september i år gikk hele læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten, et veiledningsteam for skolene i deres arbeid for et godt skolemiljø, av i protest.

– Seks rektorer skriver i Aftenposten at Osloskolen er en «førerløs farkost», at tilliten er borte, samt at skoleeier ikke virker nevneverdig opptatt av å implementere fagfornyelsen, sa Sundelin og siterte også fra et innlegg i VG signert leder for Skolelederforbundet i Oslo, Trond Nilsen.

Nilsen sier han er bekymret for sviktende styringssignaler og manglende fokus på elevenes ferdigheter. Sundelin fortsatte:

– Du har tidligere sagt du er opptatt av åpenhet om faglige uenigheter i Osloskolen og medbestemmelse på alle nivåer. Men da læringsmiljøteamet gikk av, nettopp på grunn av faglige uenigheter, ble pressen fortalt at det var fordi de var slitne og når fagforeningslederen for skolelederne i Oslo uttrykker sin bekymring kaller skolebyråden det for sprøyt. Mitt spørsmål er: hvilket ansvar har skolebyråden for alt dette?

– Jeg har selvfølgelig ansvaret. Jeg har det overordnede og parlamentariske ansvaret, svarte Thorkildsen.

Vil ha nytt læringsmiljøteam

Hun understreket onsdag at hun er opptatt av å få orden på det som er kritikkverdig eller bekymringsfullt.

Det inkluderer blant annet en feilinformasjon til bystyret om læringsmiljøteamet, som hun nå hevder å ha tatt tak i, omorganiseringen og rektorenes opplevelse av hvilken støtte de får fra Utdanningsetaten.

– Et nytt læringsmiljøteam må på plass, og inntil nye er ansatt må skolene være trygge på at de får skikkelig oppfølging. Samtidig har jeg fått med meg at det er ulike oppfatninger blant ansatte og rektorer knyttet til læringsmiljøteamet, sa hun.

– Vi jobber også nå med å få til en bedre dialog med skolelederne og skal ha et møte med rektorene allerede torsdag denne uken, sa Thorkildsen og minnet om hva som var situasjonen da hun overtok som byråd.

– En arbeidsmiljøundersøkelse i administrasjonen i Utdanningsetaten dokumenterte at det var et overdrevent byråkrati, en hierarkisk oppbygd organisasjon og kontrollerende lederatferd. Organisasjonen var preget av lite tillit og åpenhet og det ble også fortalt om en fryktkultur. Etaten framsto ikke som en aktiv og tydelig skoleeier og støttespiller for skolene. Det er en situasjon jeg vil beskrive som alvorlig og derfor var endringer påkrevd.

Også politiske uenigheter

I onsdagens spørretime var Thorkildsen også opptatt av at debatten om Osloskolen dreier seg om politiske uenigheter; om forskjellene mellom nåværende byråd og de som styrte tidligere.

Hun mener Høyre bruker enkeltresultater fra nasjonale prøver, spesielt for gutter på 5. trinn, som bevis for at det går nedover med Osloskolen, og at sittende byråd ikke er opptatt av grunnleggende ferdigheter.

– Men det store bildet er faktisk veldig positivt. Oslo ligger svært godt an på nasjonale prøver. I tillegg har vi en økning i tallet på elever som fullfører og består videregående skole. Vi har rekordhøyt karaktersnitt på 10 trinn, grunnskolepoengene har gått kraftig opp og vi har forbedringer i standpunktkarakterene i alle fag på 10. trinn, sa hun.

– Ingen skal være i tvil om at vi prioriterer grunnleggende ferdigheter og læring for alle elever, sa byråden.

Thorkildsen har tidligere pekt på at en av årsakene til at flere elever presterer på laveste nivå i lesing er at færre elever er blitt fritatt fra nasjonale prøver de siste årene.

Sundelins partikollega Silje Lutro poengterte at det at 83 flere elever deltok i 2018 sammenlignet med 2020, ikke alene kan forklare hvorfor 225 flere elever presterer på laveste nivå, og 349 færre elever har resultater på høyeste nivå.

Til det svarte Thorkildsen at disse resultatene også har andre årsaker. Hun ser pandemien som en faktor, og lurer på om stengingen av skoler har vært ekstra vanskelig å takle for gutter.

– Men for å få svar på det, kreves det forskning, sa Thorkildsen.

SMS–meldingene

En av tingene som har vekket mye debatt den siste tiden, er hvilke sms–er som er blitt sendt mellom Thorkildsen, direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen og leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen vedrørende lønnshoppet for direktørene i etaten. Kritikerne har hevdet at det virket som om de tre samlet seg om en felles mediestrategi, noe både Skjefstad Andersen og Thorkildsen allerede har avvist.

I onsdagens møte brakte Frps Aina Stenersen igjen temaet på banen.

Thorkildsen forklarte igjen at det sms–ene dreide seg om at Utdanningsforbundet tok initiativ til at ordningen med administrative lønnstillegg for ansatte i administrasjonen skal drøftes med tillitsvalgte.

– Vi ønsket å få ut i media hvilke grep vi tok. Det er ingenting som er kritikkverdig i dette. Derimot er det bra dersom vi politikere kan bli enige om at vi ikke skal ha en lønnsutvikling for ledere som skiller seg fra alle andres, sa Thorkildsen.

Venstre vil ha beredskapsplan

Hallstein Bjercke fra Venstre var bekymret for lærerne under pandemien.

– Vi har hørt at lærere nå er utslitt og at fraværet går opp. Hvordan skal byråden få på plass en beredskapsplan raskt?

– Vi har vurdert bruk av administrativt personell i Utdanningsetaten, et annet forslag er å at skoler låner hverandres personell. Samtidig skal elevene ha færrest mulig kontakter. For elevene er det også viktig å bygge relasjon til læreren, spesielt nå i koronatiden. Det gjør det ekstra utfordrende å sette inn vikarer. En del kan løses med digital undervisning, men vi vet at også det har sine sider, svarte Thorkildsen.

Hassan Nawaz, leder i Unge Høyre ville vite om byråden kom til å beklage at hun mente kritikken fra Skolelederforbundet var sprøyt.

Til det sa Thorkildsen at det hun kalte sprøyt var påstanden om at byrådet ikke er opptatt av grunnleggende ferdigheter.

Powered by Labrador CMS