Fire ungdomspartier i opposisjon starter nå underskriftskampanje, sier Hassan Nawaz, leder i Unge Høyre.

Ungdomspartier krever beklagelse fra Inga Marte Thorkildsen

I forbindelse med uroen i Oslo-skolen de siste ukene forlanger ungdomspartiene i opposisjonen en offentlig beklagelse fra skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Publisert Sist oppdatert

– Byråden har reversert Oslo-skolen, og elever fortviler. Vi mener hun må beklage at hun har latt Utdanningsetaten bruke så mye penger på lønnsfest, hodejegere og konsulenter og at hun kaller det "sprøyt" når skoleledere slår alarm om elevresultatene, sier Hassan Nawaz, som er leder i Oslo Unge Høyre.

Sist uke kom Trond Nilsen, leder i Skolelederforbundet i Oslo, med sterk kritikk av byråden i et intervju med NRK.

Da svarte Thorkildsen at det er "sprøyt" at byrådet ikke er opptatt av grunnleggende ferdigheter.

Denne uken skrev seks rektorer, alle medlemmer i Skolelederforbundet en kronikk i Aftenposten. De skriver at Osloskolen er en "førerløs farkost".

– Hvor ofte går rektorer ut i media på den måten? spør Nawaz retorisk.

Les også: Oppgjøret med Søgnenregimet

Les også: Malkenes underkjenner systematisk vår berettigede uro for Oslo-elevene

Underskriftskampanje

Nawaz sier at de fire ungdomspartiene Unge Høyre, Unge Venstre, Fremskrittspartiets Ungdom og Kristelig Folkepartis ungdom nå vil starte en underskriftskampanje for å få til endringer i Oslo-skolen.

– Vi krever i tillegg at skolebyråden følger opp de svake resultatene på nasjonale prøver i 2020 som ble lagt fram 10. november, sier Nawaz.

– Dere er opptatt av svake resultater på nasjonale prøver. Men da Utdanningsdirektoratet presenterte resultatene 10. november, står det at Oslo-skolen gjør det best av alle landets fylker i snitt?

– Vi har sett at byrådsleder Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen gleder seg over det, men går vi derimot inn og ser på enkeltresultater, viser de at andelen som ligger på laveste mestringsnivå har økt, mens andelen som ligger på høyeste mestringsnivå har sunket. Flere har altså havnet på midten. Det er ikke godt nok når Oslo har en så høyt utdannet befolkning, sier Nawaz.

Les også: Høyre slår alarm om lesing og regning i Oslo-skolen

– Viktig for integrering

De nasjonale prøvene for elever på 5. trinn viser en økning i andelen elever på laveste mestringsnivå i lesing og regning. Mens andelen elever på høyeste mestringsnivå i lesing og regning minker. Det bekymrer ungdomspartiene i opposisjon.

– I Oslo-skolen er det store forskjeller i skoleresultater mellom skolene. Dette byrådet har vært opptatt av å minske segregeringen. Hva mener du om det?

– Jeg er enig med Inga Marte Thorkildsen i at det er viktig å motvirke en segregert skole. Men dette byrådet satser for lite på grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Grunnleggende ferdigheter er det aller viktigste satsingsområdet for å sikre god integrering, sier Nawaz.

– Svik mot elevene

Dagbladets avsløring av høye lederlønnstillegg i Utdanningsetaten, bruken av eksterne konsulenter og svake elevresultater har også fått lederne for ungdomspartiene til å reagere.

– Vi fire ungdomspartiene står sammen for å vise at budsjettmidlene må brukes der de trengs, sier Unge Høyre-lederen.

– Det å tillate en lønnsfest for ledere når elevresultatene svikter, er rett og slett et svik mot elevene. På toppen av det, har byrådet planer om å kutte rundt 450 millioner kroner av Osloskolens budsjett de neste årene. Det gjør oss oppriktig bekymret for elevenes faglige utvikling framover.

– Kan ikke skylde på korona

Ungdomspartiene krever også en reversering av de foreslåtte budsjettkuttene i Oslo-skolen for 2021. Unge Høyre-lederen mener det er for enkelt legge skylden for en stram kommuneøkonomi på koronapandemien.

– Byråden sa til VG at hun ikke har noe oljefond hun kan stikke hånda i. Men dette byrådet har brukt unødvendige penger på å kjøpe opp private barnehager og omgjøre dem til kommunale. De har også brukt fondsmidler for å spe på budsjettet. I tillegg har de fått statlige midler både til lærernorm og som koronakompensasjon. Så da blir for enkelt å skylde på koronapandemien. Elevene fortjener bedre, sier Nawaz.

Han er også kritisk til foreslåtte budsjettkutt til sommerskole og leksehjelp, blant annet.

Nå håper han at de fire ungdomspartiene skal klare å legge press på byråden for å få til endringer.

Powered by Labrador CMS