Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen orienterer om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde fremover i Oslo.

Mener stengingen kunne vært unngått om regjeringen hadde lyttet til lærerne

Oslos skolebyråd mener hjemmeskole for elever i Oslo kunne vært unngått om regjeringen hadde satt i gang en revidering av smitteverntiltakene tidligere.

Publisert

– Det tror jeg absolutt. Jeg ble veldig overrasket da det ble klart at vi ikke skulle få ny revidert trafikklysmodell og veileder før påske. Dette burde ha kommet tidligere, skriver byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen i en e-post til Utdanningsnytt.

Mandag kveld ble det klart at Oslo strammer inn på smitteverntiltakene. Byrådet innfører hjemmeskole for alle elever i byens ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Det samme gjelder elever fra 5. - 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grunerløkka og Søndre Nordstrand.

På pressekonferansen uttalte Thorkildsen at hun mener regjeringen har jobbet for tregt med å revidere smitteverntiltakene.

– Nasjonale myndigheter burde ha sett behovet allerede da det ble klart at det muterte viruset smitter lettere mellom barn. Jeg tror også dette problemet hadde vært mindre om man hadde lyttet til lærerne i skolene og i barnehagene, til rektorene og elevene, utdyper Thorkildsen til Utdanningsnytt.

Allerede for over en måned siden etterlyste lederne for lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag en revidering av trafikklysmodellen.

– Etter nyttår var det kommuner som startet skoleåret på rødt nivå uten at smittetrykket var stort. Nå har de samme kommunene utbrudd av mutantvirus, og er underlagt akkurat de samme smittevernreglene som i januar. Det oppleves merkelig. Det er to helt ulike situasjoner, men samme sett med regler, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Les også: FHI vil ikke ha nytt nivå i trafikklysmodellen

Lærernes sikkerhet

Lærere mange steder i landet, ikke minst i Oslo og i ungdomsskoler og videregående skoler har lenge advart om at smitteverntiltakene ikke fungerer i praksis. De har blant annet pekt på overfylte klasserom og vanskeligheter med å overholde avstandsreglene.

Senest mandag formiddag uttalte leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, at hun mener beslutningstakerne ikke har greid å balansere elevenes og lærernes interesser de siste månedene.

– Jeg opplever at det har vært et sterkt fokus på elevenes rett til opplæring. Vi er også veldig opptatt av det, men skulle ønske at de ansattes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø fikk et større fokus og mer oppmerksomhet. Vi opplever at de ikke har greid å balansere disse hensynene, sa hun til NTB.

Færre nærkontakter

De smitteverntiltakene som nå er innført i Oslo skal gjelde frem til påske. I påske blir Aks (skolefritidsordningen) og barnehagene stengt. Målet er at alle skoler og barnehager skal være tilbake på rødt nivå tirsdag etter påske.

På spørsmål fra Utdanningsnytt om hvordan Oslos skolebyråd skal sikre lærerne en trygg arbeidssituasjon når skolene åpnes igjen svarer Thorkildsen:

– Det viktigste er at vi har nye smittevernveiledere og trafikklys på plass. Dette står og faller på nasjonale myndigheter. Færre nærkontakter er avgjørende for både elever og lærere.

Powered by Labrador CMS