Lærere i åpne skoler hadde dobbelt så høy risiko for koronasmitte

Mens ungdomsskolene holdt åpent, ble videregående stengt i Sverige i fjor vår. Nå viser en studie at lærerne på åpne skoler var betydelig mer utsatt for smitte.

Publisert

– Det er forventet at åpne skoler kan øke forekomsten av covid-19, men å vite det bidrar egentlig ikke til kunnskap om hva man bør gjøre. Man må vite hvor mye smitten øker på grunn av åpne skoler. Dette er den beste studien jeg kjenner til som tallfester denne effekten, sier Douglas Almond, en økonom ved Columbia University i New York til Science Magazine om den svenske studien.

Funnene fra Sverige ble omtalt allerede i høst, men det er først nå studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Ville hatt færre alvorlig syke lærere

Da funnene først ble kjent i oktober i fjor, sa en av forskerne bak studien, professor i økonomi Jonas Vlachos, at de har undersøkt hva som ville skjedd om man stengte ungdomsskolene i Sverige på samme måte som med videregående.

– Ifølge våre beregninger hadde vi da fått betydelig lavere nivå av smittede og alvorlig syke lærere, sa han til Skolvärlden.

Det er svært vanskelig å beregne hvordan åpne eller stengte skoler bidrar til smittesituasjonen. De svenske forskerne kunne imidlertid dra nytte av hvordan Sverige i fjor vår valgte å stenge videregående skoler for fysisk undervisning, mens ungdomsskolene ble holdt åpne.

På samme tid var smittespredningen stor i det svenske samfunnet. Det ble ikke satt inn noen omfattende smitteverntiltak i ungdomsskolene med unntak av råd om håndhygiene, oppfordring til avstand og at elever måtte være hjemme hvis de hadde symptomer.

Dette ble et naturlig eksperiment, hvor forskerne kunne sammenligne lærere på ungdomsskolen med lærere på videregående. Var lærerne på ungdomsskoletrinnet mer utsatt for smitte enn lærerne på videregående i perioden april-juni?

Også partnere av lærere mer utsatt

Svaret var ja. Det viste seg også at partnerne til lærere på ungdomsskolen var mer utsatt for smitte.

Lærerne på ungdomsskolen hadde dobbelt så høy risiko for å bli smittet med Sars-CoV-2. Det samme gjaldt også alvorlig forløp av covid-19.

Samtidig viste det seg også at partnerne til ungdomsskolelærerne hadde 29 prosent høyere risiko for smitte.

Mens foreldrene til elevene på siste trinn i ungdomsskolen i nokså liten grad var mer smitteutsatt. De hadde 17 prosent økt risiko for smitte sammenlignet med foreldre av elever på første trinn på videregående.

– Vår tolkning er at ut fra et smittespredningssynspunkt på samfunnsnivå, spilte det ikke så stor rolle at skolene var åpne. Men lærerne blir jo påvirket, og ungdomsskolelærerne ble helt klart smittet mer enn videregåendelærerne, sa forsker Jonas Vlachos i fjor høst.

Sjuende plass i smitterisiko

Ungdomsskolelærerne lå på sjuende plass blant yrkesgruppene med høyest risiko for koronasmitte i perioden. Andre utsatte grupper var blant annet taxisjåfører, kjørelærere og politifolk.

Lærere på videregående, som hadde fjernundervisning, var ikke mer utsatt for smitte enn gjennomsnittet.

Selv om lærerne i åpne skoler var mer smitteutsatt, understreker forskerne også at dette utgjør nokså lite i absolutte smittetall. De anslår at det ville vært 148 færre registrert smittede ungdomsskolelærere, hvis skolene hadde blitt stengt.

Dette er imidlertid kun snakk om registrerte smittede, og testingen var på dette tidspunktet langt lavere enn den er nå. Antallet reelt smittede var derfor sannsynligvis høyere.

«Når det gjelder alvorlig sykdom, finner vi 79 tilfeller blant 39 446 ungdomsskolelærere. Ifølge estimatene ville dette tallet ha sunket til 46, hvis ungdomsskolene hadde blitt stengt», skriver forskerne i artikkelen.

Av de snaut 40 000 ungdomsskolelærerne var det ett dødsfall grunnet covid-19 i perioden forskerne undersøkte.

Les også: Uteskole blir smitteverntiltak i Danmark.

Vaksineprioritering

Forskerne bak studien konkluderer med at resultatene indikerer at stengte skoler ikke er en effektiv måte å redusere smittespredning så lenge det er mye smitte i samfunnet, slik tilfellet var i Sverige våren 2020. De peker imidlertid på at studier har kommet fram til ulike konklusjoner om effekten av stengte skoler.

De skriver imidlertid videre at lærerne i åpne skoler hadde en betydelig økt risiko, og avslutter med at det bør tas hensyn til blant annet ved å vurdere tiltak for å forebygge smitte. Ifølge Science Magazine peker forskerne også på at det kan bety at lærere bør prioriteres for vaksinering.

Forskerne som er intervjuet i saken i Science Magazine understreker også at de mer smittsomme variantene av viruset som nå dominerer, kan bety at det trengs flere smitteverntiltak i skolene.

Les også: Stoltenberg: – Skolene gir viruset en arena der det kan spre seg på en helt annen måte.

Powered by Labrador CMS