Oslo 20200124. Nøkkeloverrekkelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mellom Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland i oslo fredag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Høyres programkomité foreslår å pålegge svake skoler statlig hjelp

Programkomiteen i Høyre foreslår at kommuner og skoler som har dårlige resultater over tid, skal bli pålagt bistand fra staten.

– Det er altfor store forskjeller i Skole-Norge i dag. Det er ikke akseptabelt at et barn som er født et sted i landet, skal få bedre muligheter i livet enn et barn født et annet sted, sier Linda Hofstad Helleland, leder for programkomiteen i Høyre, til Kommunal Rapport.

Forsølaget møter motstand:– Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner

I dag kan skoler som sliter, selv bestemme om de vil ha hjelp fra staten gjennom et nasjonalt veilederkorps. Programkomiteen i Høyre har nå sendt et forslag på høring i partiet i forkant av landsmøtet i september.

Forslaget lyder:

«Utvide den nasjonale ordningen med et «nasjonalt veilederkorps» som følger opp skoleeiere og skoler med svake resultater. Kommuner som havner under en nedre grense for kvalitet, skal bli pålagt bistand».

– Vi vet at det er en direkte sammenheng mellom svake resultater på kartleggingsprøver på barneskolen, lave grunnskolepoeng og frafall i videregående opplæring. Det er derfor ikke akseptabelt for skoler eller kommuner å bagatellisere eller bortforklare svake resultater over tid, skriver Helleland.

Her fikk de besøk: I Vaksdal kommune begynte Veilederkorpsets innmarsj med en tillitskrise

(©NTB)

Powered by Labrador CMS