Studenter ved Nesna kjemper for studiestedet sitt. Foran: Kathrine Øines Dishington Johnsen.

Nesna-studenter ber om lovnader fra ledelsen ved Nord universitet

Vi opplever at Nord universitet er utydelig, og vi vil ha en bekreftelse at Nord universitet står ved sine lovnader, skriver Nesna-studenter i et åpent brev til universitetsledelsen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • Lærerutdanningen på Nesna åpnet i 1918.
  • I dag er det 430 studenter der. Ingen av disse møter daglig til forelesninger, men går på såkalte samlingsbaserte studier.
  • I 2015 fusjonerte Nesna med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag og ble til Nord Universitet. På det tidspunktet hadde Nesna 1340 studenter.
  • I juni år vedtok styret ved Nord Universitet å legge ned studiestedene ved Nesna og Sandnessjøen, og sentralisere de fleste fagmiljøene til Bodø og Levanger.
  • Det har skapt sterke reaksjoner. En undersøkelse NRK utførte blant innbyggere og politikere, samt ansatte og studenter ved studiestedene Nesna og Sandnessjøen, viste at 70 prosent var imot nedleggelsene.
  • Et enstemmig fylkesting i Nordland vedtok også en uttalelse om å bevare studietilbudene. De tre regionrådene på Helgeland, markerte i en felles høringsuttalelse at de anser Nord Universitet for å ha brutt de mål og avtaler som ble inngått da de tidligere høgskolene fusjonerte.
  • Rektor ved Nord Universitet Hanne Solheim Hansen har avvist kritikken. Hun sier ny studiestedstruktur er nødvendig for å «utdanne flere kandidater til regionen og nasjonen, og øke forskningsaktiviteten».
  • 12. november vedtok et flertall på Stortinget at de ikke ville stanse Nesna-nedleggelsen.

Denne uken skrev Utdanning at studenter som er tatt opp til Nesna har rett til å fullføre studiene sine der. Det er også informasjonen universitetsledelsen har gått ut med på sine egne hjemmesider. Men i et intervju med Utdanningsnytt uttaler rektor Hanne Solheim Hansen at de ønsker å gå i dialog med studentene om å flytte de siste samlingene på Nesna til Mo i Rana, der den samlingsbaserte lærerutdanningen etter planen skal holde til i fremtiden.

Flyttingen er en del av omstruktureringen av Nord universitet, som innebærer at studietilbudet ved både Nesna og Sandnessjøen legges ned.

Nå ønsker studenter bekreftelse fra universitetsledelsen på at de faktisk får fullføre utdanningen de har påbegynt ved Nesna.

De har sendt følgende åpne brev til rektor Hanne Solheim Hansen og dekan Egil Solli:

På Nord universitet sine nettsider står det: «På sikt vil studenters valg av studiested avhenge av hvor Nord Universitet tilbyr studier. Studenter som er i gang med en utdanning vil kunne få fullført denne på det studiestedet de er tatt opp på. Dette gjelder også studenter som startet sine studier høsten 2019.»

Studentene på Nesna forutsetter derav at vi får fullføre utdanningen vår på Nesna, og at nedleggelsen vil skjer etter at studentene som begynte høsten 2019 er ferdige, altså våren 2024. Vi som studenter opplever at Nord universitet er utydelig, og vi vil ha en bekreftelse at Nord universitet står ved sine lovnader!

Vi ønsker også at Nord universitet bekrefter løftet vi fikk i fjor om at studenten på Nesna får samme fagvalg som Bodø og Levanger når det gjelder masterfag og fag 3.

Læringsmiljøet på Nesna har vært og er betydelig preget av at vi føler oss nedprioritert og oversett av ledelsen ved Nord universitet. Vi forutsetter det arbeides med at undervisningskvaliteten og læringsmiljøet skal være godt og at Nord universitet satser på oss slik som dere gjør med andre studenter ved institusjonen. Vi ønsker en tydelig ledelse og en klar bekreftelse på at våre behov og interesser som studenter blir ivaretatt av Nord universitet slik som det ble lovet oss.

Leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust, mener Nord Universitets forsøk på å endre studieopplegget og gi studentene andre tilbud er en måte å presse studentene bort fra Nesna.

– Mange studenter er fortvila. De savner informasjon og er engstelige for hva som vil skje de neste månedene. De forteller oss at det går utover læringsmiljøet, sa hun til Utdanningsnytt før helgen.

Powered by Labrador CMS