Folkeaksjonsleder fra Nesna møtte Iselin Nybø til debatt

– Vi er bekymret for hele regionen, sa leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning for Helgeland, Jenny Myklebust da hun møtte ministeren i Debatten på NRK.

Publisert

– Det har vært en vanskelig sak. Ikke for meg, men for Nesna-samfunnet. Dette er ikke en sak som jeg har tatt lett på. Men jeg har besluttet at jeg ikke vil overstyre universitetsstyret, svarte minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V) da programleder i Debatten, Fredrik Solvang, spurte om hva hun mener om vedtaket om å legge ned lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen på Sandnessjøen.

– Det har ikke bare konsekvenser for Nesna, men enorme konsekvenser for hele regionen, parerte leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Nesna, Jenny Myklebust og fortsatte:

– Vi er bekymret over den kraftige nedbyggingen av høyere utdanning på Helgeland, og for hva det vil ha å si for rekrutteringen av lærere og sykepleiere i regionen.

Dette er saken:

  • Lærerutdanningen på Nesna åpnet i 1918.
  • I dag er det 430 studenter der. Ingen av disse møter daglig til forelesninger, men går på såkalte samlingsbaserte studier.
  • I 2015 fusjonerte Nesna med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag og ble til Nord Universitet. På det tidspunktet hadde Nesna 1340 studenter.
  • I juni år vedtok styret ved Nord Universitet å legge ned studiestedene ved Nesna og Sandnessjøen, og sentralisere de fleste fagmiljøene til Bodø og Levanger.
  • Det har skapt sterke reaksjoner. En undersøkelse NRK utførte blant innbyggere og politikere, samt ansatte og studenter ved studiestedene Nesna og Sandnessjøen, viste at 70 prosent var imot nedleggelsene.
  • Et enstemmig fylkesting i Nordland vedtok også en uttalelse om å bevare studietilbudene. De tre regionrådene på Helgeland, markerte i en felles høringsuttalelse at de anser Nord Universitet for å ha brutt de mål og avtaler som ble inngått da de tidligere høgskolene fusjonerte.
  • Rektor ved Nord Universitet Hanne Solheim Hansen har avvist kritikken. Hun sier ny studiestedstruktur er nødvendig for å «utdanne flere kandidater til regionen og nasjonen, og øke forskningsaktiviteten».
  • 12. november vedtok et flertall på Stortinget at de ikke ville stanse Nesna-nedleggelsen.

Avviklet fra 2022

I juni i år ble det kjent at styret i Nord-Universitet vedtok å legge ned studietilbudene ved Nesna og Sandnessjøen, og sentralisere de fleste fagmiljøene til Bodø og Levanger. Vedtaket har skapt sterke reaksjoner og stor debatt, men den 12. november vedtok flertallet på Stortinget at de ikke vil stanse nedleggelsen.

Fra neste høst vil ikke lenger studenter bli tatt opp til studier ved Campus Nesna. Etter planen skal tilbudet være avviklet fra 2022.

Skal satse på Helgeland

Nybø viste til styrets autonomi og at hver gang Stortinget har hatt saken opp, har konklusjonen blitt at det er styret som skal bestemme organiseringen av Nord Universitet.

– Nord Universitet skal fortsatt satse på Helgeland. De skal bygge opp tilbudet på Mo i Rana, sa Nybø.

Det har Myklebust og folkeaksjonen lite tillit til.

– Det er grundig dokumentert at Nord Universitet ikke satser på Mo i Rana, og hva står vi igjen med på Helgeland da? spurte hun ministeren.

Studierett

Nesna-aksjonistene har imidlertid ikke gitt opp kampen.

Studentene som er tatt opp til studier på Nesna har rett til å fullføre sin utdanning der. Det gir oss noen år. Målet er at stortingsvalget i 2021 vil gi oss en ny regjering som reverserer nedleggelses-vedtaket, sa leder for aksjonen, Jenny Myklebust til Utdanningsnytt i november.

Powered by Labrador CMS