Landvik skole er en av skolene som må sende flere elever på hjemmeskole.

Grimstad: Flere skoler må ha hjemmeskole på grunn av høyt sykefravær

Mange sykemeldinger og gult nivå på skolene gjør at det blir minst to uker med hjemmeskole ved noen av skolene i Grimstad fra nyttår av.

Publisert Sist oppdatert

Nestleder i Utdanningsforbundet Grimstad, Anna Svenningsen, sier at det lenge har vært høy belastning på de ansatte i skolene.

– Før jul fikk vi mange tilbakemeldinger på at lærerne var slitne. Nå har vi stått i dette i nesten to år og rovdriften på de ansatte merkes, sier Svenningsen.

Kommunen har søkt etter vikarer og prøver å bøte på mangelen på ansatte.

– Ja, det er en annonse ute. Vi har vært tydelige på at det må være kvalifiserte vikarer og at en ikke kan ta folk rett inn fra gata og sette de inn i klasserommet, sier Svenningsen.

Les også: Over 300 har søkt på vikarstillinger i skoler og barnehager i Stavanger

Frustrasjoner

Utdanningsforbundet Grimstad er enige i at skolene skal holdes åpne så lenge det er mulig.

– Det er det beste for alle elevene og særlig de sårbare barna. Men der det er høyt sykefravær er vi glad for at det er mulig å gå over på hjemmeskole noen dager i uka. Vi synes også det er bra at de yngste elevene får undervisning på skolen, sier Svenningsen.

Det har gått ut melding til flere av skolene i Grimstad om at det blir hjemmeskole for mellomtrinnet og ungdomsskolen i starten av 2022. I første omgang vil dette gjelde de første to ukene.

Grimstad Adressetidende skriver at de er kjent med at det er sendt ut melding omkring dette til foresatte ved Landvik skole og Grimstad ungdomsskole. Kun to trinn kan være på skolen av gangen.

I romjula ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at ansatte i skoler og barnehager skal unntas karantenereglene i arbeidstiden.

Det innebærer at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Karantenebestemmelsene har ført til mye frustrasjoner blant våre medlemmer, sier Svenningsen.

Les også: Delta krever ministermøte om karanteneregler i skolen

Skjermer de yngste

– I den krevende tiden vi er inne i, har vi ønsket å legge til rette for en mest mulig trygg, forutsigbar og stabil skolehverdag for elever, foresatte og ansatte. Vi vil sikre et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud for alle elevene våre, sier rektor ved Landvik skole, Kjetil Glimsdal, til Grimstad Adressetidende.

– Vi har valgt å skjerme de yngste barna, første til fjerde trinn og SFO. De aller fleste elevene på mellomtrinnet kan håndtere to dager i uka med hjemmeskole. Så vil vi ha en særlig oppmerksomhet rettet mot elever som har ekstra behov, lover rektor.

– I høst hadde vi av ulike grunner et ganske høyt sykefravær. Vi vet at noe av dette fortsetter også etter nyttår. Det har vist seg svært vanskelig å skaffe tilstrekkelig med vikarer.

Fokus på sårbare barn

Kommunalsjef oppvekst, Anne-Grete Glemming, sier til Grimstad Adressetidende at grunnen til innføringen av tilpasset gult nivå for Grimstad kommune, var at de skulle kunne ivareta undervisningen og alle barna og ansatte på best mulig måte. Enkelte trinn og eller klasser på noen skoler gjennomførte derfor hjemmeskole med fjernundervisning i dagene før jul.

– Våre barnehager og skoler har nå planlagt oppstarten av nytt semester på gult nivå, men er forberedte på raske endringer. Dette kan innebære også til rødt nivå. Fordi flere skoler vil ha høyt sykefravær ved sykemeldinger også ved oppstarten av 2022, vil det bli gjort noen tilpasninger som også innebærer hjemmeskole med fjernundervisning. Det vil bli tatt særlig hensyn til de mest sårbare barna og barn med foreldre i samfunnskritiske yrke, sier Anne-Grete Glemming til Grimstad Adressetidende.

Powered by Labrador CMS