Over 300 har søkt vikarstillinger i skoler og barnehager i Stavanger. Her er Eiganes skole.

Over 300 har søkt på vikarstillinger i skoler og barnehager i Stavanger

Etter at skole- og barnehagesjefen gikk ut i media og oppfordret pensjonister, studenter og andre til å søke på midlertidige vikariater, har responsen vært overveldende.

Publisert

I Stavanger er vikarmangelen er prekær, både i skoler, barnehager og SFO. I en pressemelding 13. desember ba skolesjefen folk om å melde seg.

– Samme dag som saken var ute i media begynte det å tikke inn søknader, sier rådgiver i organisasjon og forhandling, Janne Halseth i en melding på kommunens hjemmesider.

Når søknadene kommer inn til kommunen går Halseth og hennes kolleger gjennom søknadene og fordeler dem ut til skolene og barnehagene, basert på behov, kompetanse og tilgjengelighet. Skolene tar så kontakt med aktuelle søkere og avtaler tid for intervju. Så langt er, ifølge kommunen, ti vikarer ansatt.

Pensjonister kan jobbe uten å tape pensjon

Til nå er det mest studenter og andre som har søkt på vikariater, men før jul vedtok Arbeids- og sosialdepartementet at pensjonister med offentlig tjenestepensjon nå kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon. Pensjonistene kan ansettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP, særalderspensjon eller alderspensjon avkortes.

En som allerede har ansatt noen vikarer, er rektor på Godeset skole, Henning Furu Verstegen. Til Stavanger kommunes hjemmesider sier han at prosessen med å få tilsendt søkere og så ta videre kontakt selv, har fungert bra. Han har allerede ansatt tre vikarer til skole og SFO.

– For Godeset skole betyr det at vi kan «stable oss opp på beina» igjen etter en høst hvor vi har vært skrapt til beinet på grunn av enormt mye fravær. Jeg håper at disse vikarene kan bidra til at vi kan få gitt barna den undervisning og omsorgen de har krav på og trenger, sier Verstegen.

Skolesjef Jørn Pedersen og barnehagesjef Monica Buvig Stenseth er glade for den gode responsen.

– Jeg tror en del rektorer og virksomhetsledere puster litt lettet ut nå. Mange har vært utrolig bekymret for hvordan de skal få personalkabalen til å gå opp. Jeg må bare få berømme kommunens innbyggere nok en gang. Vi så det i starten av pandemien, og nå ser vi det igjen. Folk i denne kommunen stiller opp. Det er helt fantastisk, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS