Intelligent design

Debatt: Tvil om Jesus har levd og feil i lærebøker

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget stod først på trykk i Utdanning nr. 9/2021.

Ifølge artikkelen «Elever ble feilinformert om Jesus» på utdanningsnytt.no har det i en lærebok vært uttrykt tvil om Jesus har levd. Jeg skjønner godt at det kan synes at læreboken her er for bombastisk. Men det er også andre tilfeller hvor det er stor grunn til å reise spørsmål om troverdighet innen livssyn og vitenskap.

Biocosmos.no kan fortelle at forrige utgave av Gyldendals lærebok Bi2 nederst på side 6 skriver: «I Norge forsøkte daværende kirke- og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik å hindre at evolusjonslæren ble med i læreplanen for grunnskolen på midten av 1980-årene». Det er helt utrolig at en lærebok kan servere en slik løgn. Årsaken er vel dårlig kildekritikk. Påstanden er fjernet i ny utgave, etter henvendelse fra Biocosmos. Men nettsidene skal ikke ha hovedansvaret for å passe på lærebøker.

Det må vel heller være myndighetene, og det ville være en fordel om de fikk drahjelp fra lærerorganisasjonene. Verre blir det for myndighetene og lærerorganisasjoner å gjete annet stoff som elevene møter innen livssyn og vitenskap.

Selv det anerkjente Store norske leksikon er ikke ufeilbarlig. Under oppslagsordet kreasjonisme leser vi i nåværende utgave: «Kreasjonisme er en retning basert på overbevisningen om at universet, verden og alt liv er skapt slik som beskrevet i Bibelen.» Det høres greit ut, men videre finner vi: «Kreasjonisme opptrer blant annet under navnet Intelligent Design». Da er det ikke greit lenger, for på nettsidene til Intelligent design finner vi ikke beskrivelsen fra Bibelen og religiøs argumentasjon som forklaring på verden og alt liv. Tvert imot trekker man konklusjoner ut fra observasjoner og logisk tenkning.

Vi kan faktisk argumentere for at Intelligent design er like mye og like lite kreasjonistisk som utviklingslæren.

Powered by Labrador CMS