Lærerspesialistordningen:

Regjeringen bare kjører på

Debatt: Beslutningen om å gjøre lærerspesialistordningen varig, føyer seg inn i rekken av saker som viser at regjeringen bare kjører på.

Publisert Sist oppdatert

Potensialet for at denne ordningen kan fungere, er helt klart tilstede, dersom de samarbeider med sektoren. Men det ser ut til å være viktigere for regjeringen å trumfe gjennom det de tror på selv.

Det er ingen hemmelighet at Utdanningsforbundet har vært kritiske til innretningen på dagens pilotordning, blant annet på grunn av utydelige rammevilkår. Det er for lite avsatt tid, og lønnsmidler er ikke plassert i tariffsystemet.

Les: Ordningen med lærerspesialister blir permanent

Evalueringer viser også at ordningen ikke er godt nok forankret i profesjonen.

Selv om ikke alle sider ved pilotordningen har vært optimale, ser vi likevel at mange har funnet gode lokale ordninger for denne funksjonen.

Utdanningsforbundet ønsker ikke å videreføre dagens ordning, men deltar gjerne i diskusjonen om hvordan en slik ordning kan endres og videreutvikles, for å bygge opp sterke profesjonsfelleskap som selv tar ansvar for skoleutvikling.

Powered by Labrador CMS