Kunnskapsministeren må slutte å leke med tall

Debatt: Det blir fort et problem når sentrale politikere leker med tall og forsøker å etablere en sannhet som ikke stemmer.

Publisert

Det var det selveste kunnskapsministeren prøvde på når det gjelder lærere. Under sin åpningstale på Venstres landsmøte 23. april sier hun at det ser ut til å bli overskudd av grunnskolelærere.

Her må vi arrestere henne, fordi da hun påstod at «nye framskrivninger fra SSB viser at vi vil få et enda større overskudd av grunnskolelærere framover» presenterte hun to usannheter i én setning.

Sannheten er derimot at vi per i dag ikke har et overskudd på grunnskolelærere, snarere tvert imot. Som kunnskapsminister kjenner Melby godt til situasjonen når det gjelder mangler på ansatte med lærerutdanning i grunnskolen.

SSB-statistikken viser nemlig at 15 % av undervisningen i grunnskolen, og hele 21 % i videregående opplæring, utføres av ansatte uten lærerutdanning.

Når det gjelder vårt eget fylke, viser tall fra SSB at i 2020 var andelen undervisning utført av lærere uten lærerutdanning i grunnskolen i Nordland på 15,9 %. For videregående var andelen 25 %. Dette er alvorlig!

Les også: Tvilsomme framskrivninger fra SSB gjør rekrutteringen til læreryrket vanskelig

Tilsatte uten lærerutdanning mangler kompetansen som er påkrevd for å gjøre jobben slik den skal.

Melby bygger nok sin uttalelse på rapporten LÆRERMOD. Den tar ikke hensyn til at en stor andel av undervisningen i dag gjennomføres av ansatte uten lærerutdanning. Denne andelen holdes konstant. Det blir derfor helt misvisende å snakke om et overskudd av grunnskolelærere fram mot 2040 slik rapporten hevder.

I beste fall kan dette «overskuddet» etter hvert erstatte noen av de som mangler lærerutdanning hvis de andre forutsetningene i rapporten holder.

Kunnskapsministeren må slutte å leke med tall på denne måten for å framstille en virkelighet som ikke eksisterer. Ikke i en så viktig sak som å ha utdannede lærere til å undervise våre barn og barnebarn.

Den gode klasselederen er den viktigste personen i skolen!

Hun er viktig for fagopplæringen, klassetrivselen, bekjempelse av mobbing og oppfølging av hvert enkelt barn eller ungdom. Han er faglig kompetent, har nærmest øyne i nakken, og tar kampen for eleven hver gang det trengs.

Dermed er den gode klasselederen er også av de viktigste personene i hele lokalsamfunnet, og Nordland består av lokalsamfunn.

En god lærer er en utdannet lærer! Det er den læreren vi vil ha.

Jeg forventer at kunnskapsministeren finner den fremtidige lærermangelen like alvorlig som Utdanningsforbundet!

Powered by Labrador CMS