Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).
Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Raymond Johansen: Oslofolk må være forberedt på fortsatt strenge koronatiltak

Men byrådslederen lover at barn og unge skal prioriteres når lettere smitteverntiltak vurderes.

Mandag ble det klart at ungdomsskoler og videregående skoler, som har vært på rødt smittevernnivå, kan flyttes til gult nivå. Samtidig understreka statsminister Erna Solberg at regjeringen vil innføre strengere tiltak om de finner det nødvendig.

Kommuner med høyt smittepress ble også bedt om å vurdere å beholde ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå, og eventuelt også innføre det i barneskoler og barnehager.

Kommunenes organisasjon KS sier til Utdanningsnytt at de ikke har noen formening om hvilke kommuner som kan komme til å fortsette med rødt nivå på skolene trass den nasjonale nedgraderinga. Men overfor NTB nevner kunnskapsminister Guri Melby Oslo og enkelte av de større byene i Viken, der det er høyt smittetrykk, som kommuner som bør holde på rødt nivå.

– Det er der det vil være mest aktuelt, men dette er en vurdering som må gjøres i kommunene i samråd med helsemyndighetene, sier Melby til NTB.

Les også: Barneombudet glad for tiltakslettelser for barn og unge

Vil prioritere barn og unge

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ber også innbyggerne forberede seg på fortsatt strenge koronatiltak. Onsdag legger han frem hvilke tiltak som vil gjelde fremover i hovedstaden.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Smittetallene har i starten av året vært veldig høye, og vi må se en tydelig nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettelser. Basert på råd fra nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagfolk vil vi vurdere situasjonen og om alle tiltakene må videreføres, eller om det er rom for å gjøre noen justeringer, sier Johansen til NTB.

Han understreker imidlertid at barn og unge vil bli prioritert først når de vurderer hvilket tiltak som eventuelt kan mykes opp.

– Gjennom hele pandemien har vi jobbet for å skåne barn og unge mest mulig, men smittesituasjonen har den siste tida ført til strenge restriksjoner også for barn og unge. Jeg håper at situasjonen snart gjør det mulig med noen lettelser for barn og unge også i Oslo, sier Raymond Johansen i en pressemelding.

Les også: Over halvparten av lærerne har vurdert ny jobb

Høyere smittetall blant Oslo-lærere

For en uke siden publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) nye tall over risikoen for korona-smitte for yrkesgrupper som har tett kontakt med andre mennesker, sammenlignet med andre i yrkesaktiv alder.

Der kommer det frem at assistenter i barnehage og skolefritidsordning, samt barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for dem som jobber i Oslo-området.

FHI undersøker nå tallene nærmere, og jobber blant annet ut fra en hypotese om at voksne i skoler og barnehager smitter hverandre.

Skolebyråd Inga Marte har samtidig bedt FHI om å gjøre en ny vurdering av munnbind-reglene.

Leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen sier at de forventer at uroen lærere i Oslo føler på, blir tatt på alvor.

– Vi har ingen forutsetninger for å gjøre smittevernfaglige vurderinger, og går ut fra at beslutningene byrådet tar er korrekte. Samtidig forventer vi at også at den uroen lærere har følt blir en del av beslutningsgrunnlaget, sier Aina Skjefstad Andersen.

Powered by Labrador CMS